Akademia IT dla firm


Planujesz projekty w technologiach, których nie znają Twoi pracownicy? Czy konieczna jest rekrutacja? A może masz sprawdzonych pracowników doskonale znających Twój biznes, lecz nie posiadających doświadczenia w technologiach, w których chciałbyś realizować projekty? Chciałbyś dać szansę rozwoju zawodowego obecnym pracownikom? Zależy Ci na budowaniu na rynku pracy wizerunku Twojej firmy jako nowoczesnej organizacji przyjaznej pracownikom? Akademia IT jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Akademia IT to program szkoleniowy, którego zakres merytoryczny oraz formuła organizacyjna jest każdorazowo dostosowywana do specyfiki problemu klienta i celu, jaki chce osiągnąć. Jego celem jest przekwalifikowanie wybranej grupy programistów w kierunku bieżących lub już zdefiniowanych przyszłych potrzeb organizacji, realizowane we współpracy z firmą szkoleniową. Typowym przykładem może być projekt reedukacji programistów z kilkuletnim stażem zawodowym, pracujących w technologiach, które tracą na popularności i nie są używane w nowych przedsięwzięciach. Program trwa kilka miesięcy i składa się z modułów szkoleniowych oraz pracy projektowej realizowanej pomiędzy sesjami warsztatowymi.


Na jakie potrzeby odpowiada Akademia?

Skuteczne zarządzanie zasobami organizacji

Potrzeba zadbania o rozwój zawodowy pracowników

Wzmocnienie wizerunku firmy

 

RYZYKA AKADEMIA
Akademia jako alternatywa dla rekrutacji
Kandydaci
Niewystarczająca liczba kandydatów na rynku pracy Wykorzystanie własnych zasobów
Rozbieżność kompetencji kandydatów i potrzeb organizacji Spójność kompetencji pracowników i potrzeb organizacji
Brak gwarancji stabilności współpracy Zapewnienie stabilności zatrudnienia
Koszty
Koszty procesu rekrutacji Sprecyzowane koszty projektu szkoleniowego dopasowanego wyłącznie do potrzeb Twojej organizacji
Koszty niższej efektywności pracy w okresie adaptacyjnym
Wyższe wynagrodzenia oczekiwane przez kandydatów
Czas
Trudność w określeniu czasu trwania zakończonej sukcesem rekrutacji Ściśle określone ramy czasowe a tym samym konkretny termin rozwiązania problemu rekrutacyjnego
Czas oczekiwania na podjęcie pracy przez kandydata (okres wypowiedzenia poprzedniej umowy)
Niepewność trwałości współpracy wynikająca np. z nieznajomości przez kandydata kultury organizacji
Akademia jako rozwiązanie dla rozwoju pracowników
Brak możliwości rozwoju i spadek motywacji Zaspokojenie potrzeby rozwoju zawodowego oraz zapewnienie warunków do uzupełnienia kwalifikacji o aktualnie wiodące technologie
Nieadekwatność kompetencji pracowników Zapewnienie przygotowania merytorycznego do planowanych projektów
Rotacja pracowników Związanie uczestników Akademii umowami lojalnościowymi
Akademia jako sposób na wzmocnienie wizerunku firmy
Brak wyróżników na rynku pracodawców Wizerunek organizacji przyjaznej pracownikowi
Zbudowanie wizerunku organizacji prowadzącej odpowiedzialną i nowoczesną politykę zarządzania kapitałem ludzkim

Główne cechy Akademii

Rozwój własnych zasobów kadrowych Budowanie kultury dzielenia się wiedzą
Ścisła współpraca z firmą szkoleniową Mentoring jako integralna część projektu
Unikatowość każdego projektu Ukierunkowanie na praktykę
Monitorowanie efektywności szkolenia oraz określenie wskaźników sukcesu Pełne dostosowanie zakresu merytorycznego części szkoleniowej do potrzeb klienta
Spójny program rozwoju oparty na sukcesywnym budowaniu kompetencji Warsztatowo-projektowy charakter szkoleń

Do kogo jest skierowana oferta Akademii?

Firmy deweloperskie

Firmy outsourcingowe

Użytkownicy technologii z branży finansowej

Użytkownicy technologii z branży ubezpieczeniowej

Mniejsze organizacje

Indywidualne ścieżki rozwoju


Przykład realizacji

Projekt zrealizowany został w organizacji ukierunkowanej na nowoczesne zarządzanie zasobami kadrowymi. Celem Akademii Java było przeszkolenie grupy programistów o długim stażu pracy w firmie, których kompetencje w związku ze zmieniającymi się technologiami dominującymi w nowych projektach były wykorzystywane w coraz mniejszym stopniu. Program Akademii Java obejmował 8 modułów szkoleniowych.

Zobacz nasze referencje →


Przebieg procesu

Etap I
Etap II
Etap III
Etap IV
Etap V
I. Dane wyjściowe
Liczba uczestników: 9 osób
Czas trwania: 8 miesięcy
Zapotrzebowanie ze strony biznesu związane z projektami
w języku Java
Brak odpowiednich zasobów kadrowych
II. Planowanie
Przeprowadzenie analizy potrzeb
Zaplanowanie celów, przebiegu projektu, zakres u merytorycznego
Wybór narzędzi szkoleniowych (szkolenia warsztatowe, zdalna praca projektowa, mentoring)

III. Realizacja
Cykl warsztatów szkoleniowych
Praca projektowa oraz indywidualne konsultacje z trenerem
Monitoring (raportowanie stanu realizacji programu, stanu realizacji projektów, badanie poziomu satysfakcji, okresowe oceny uczestników przez trenera)
Realizacja - Przebieg 1 modułu szkoleniowego

Warsztat

• Szkolenie w formule warsztatowej
• 30/70 proporcja teorii do praktyki
• Podział zadań programistycznych
• Przydzielanie projektów

Praca projektowa

• Rozwiązywania zdań programistycznych
• Indywidualnie umawiane sesje konsultacyjne z trenerem (via skype)
• Komunikacja ciągła z trenerem - komentarze do zadań

Raport podsumowujący

• Informacja zwrotna o:
stopniu opanowania technologii przez każdego uczestnika
stanie wykonania zadań programistycznych
zakresie zrealizowanego programu
• Weryfikacja planu następnej sesji szkoleniowej
• Podsumowanie ankiet oceniających szkolenie

Realizacja - Moduł szkoleniowy 2 / 3 / 4 / ...
Realizacja - Podsumowanie
22 dni szkoleniowe
Blisko 60 godzin konsultacji indywidualnych
Uruchomienie działających aplikacji
8 modułów szkoleniowych
IV. Zamknięcie
Zbadanie efektywności projektu wg wskaźników sukcesu:
- dostarczenie działających aplikacji
- podniesienie wskaźników związanych z realizacją projektów wykorzystujących technologie będące przedmiotem procesu szkoleniowego
V. Wynik
Zwiększenie liczby programistów Java o podstawowej samodzielności, pozostających pod opieką mentora (wewnętrznego)

Chcesz otrzymać szczegółową ofertę?

Skontaktuj się z opiekunem projektu:

Anna Citko-Mikuła

a.mikula@sages.com.pl +48 796 062 806