Akademia Menadżera IT

Według raportu firmy doradczej Deloitte „Globalne badanie CIO 2015. Kształtowanie dziedzictwa” umiejętności z grupy miękkich kompetencji personalnych „w większym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu, niż umiejętności w zakresie tworzenia długookresowej wizji rozwoju technologii w organizacji”. Tymczasem tylko 9% kadry zarządczej IT uważa, że posiada wszystkie potrzebne im kompetencje. Akademia Menedżera IT to programy szkoleniowe, których celem jest wsparcie kadry kierowniczej w tym zakresie oraz przybliżenie dobrych praktyk i wiedzy o rozwiązaniach stosowanych w branży IT.

Korzyści z udziału w warsztatach dla Twojej organizacji

  • wyższa efektywność pracy zespołów deweloperskich
  • lepsze zarządzanie projektami
  • stabilność zasobów kadrowych poprzez lepsze zarządzanie talentami
  • benchmarking i dostęp do inspiracji
  • zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju firmy, a tym samym ekspansji na nowe rynki

Adresaci szkoleń

  • kierownicy i dyrektorzy IT
  • menedżerowie projektów i menedżerowie produktów IT
  • architekci rozwiązań i testów, senior developerzy, główni analitycy i inne osoby zarządzające zespołami specjalistów IT

Programy szkoleniowe

Poniżej dostępne w ramach trzech obszarów tematycznych moduły szkoleniowe. Zapraszamy do wyboru dowolnego kursu.

 

Metodyki organizacji procesu wytwarzania oprogramowania

Software Development - przegląd metodyk

Zarządzanie projektami IT

Kompetencje miękkie w zarządzaniu zespołami programistycznymi

Nasi eksperci

Wszyscy trenerzy, także kompetencji miękkich, wywodzą się z branży IT. To praktycy zaangażowani w projektach, wykorzystujący na co dzień w swojej pracy przedstawione metodyki i rozwiązania technologiczne.

Bartosz Broda

Zarządza zespołami od ok. 7 lat. Zarządzał zespołami naukowymi (od 3-15 osób), koordynował pracę zespołów. Tematem przywództwa pasjonuje się od kilku lat. Obecnie pełni rolę kierownika zespołów i projektów w międzynarodowej korporacji. Oprócz doktoratu z informatyki, ukończył podyplomowe studium coachingu na SWPS, dzięki któremu poznał mechanizmy psychologiczne wpływające na zachowania ludzi i grupy. Uczestniczył w kilkunastu warsztatach związanych z przywództwem i kierowaniem zespołów.Adam Matłacz

Inżynier, mówca, trener takich umiejętności jak autoprezentacja, charyzma oraz wystąpienia publiczne. Na co dzień Analityk Systemowy w firmie zajmującej się tworzeniem i wdrażaniem systemów IT dla dużych firm i korporacji. Ukończył studia Inżynierskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Certyfikowany trener biznesu.