logo sages

Akademia menedżera IT

Program rozwoju kompetencji ekspertów IT

Budowanie efektywnych zespołów

Długość szkolenia

3 dni

Termin szkolenia

Szkolenie otwarte

25.11.2019

Warszawa

Szkolenie otwarte

w grupie 6-14 osób

2680 PLN

netto za osobę.*

Kod szkolenia:

EFFECT

Karta szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menadżerów, liderów zespołów i specjalistów, którzy wkrótce planują kierować zespołami. Szkolenie jest również skierowane do osób nie obejmujących formalnie stanowisk kierowniczych, jednak zlecają zadania innym i egzekwują ich wykonanie lub są nieformalnymi przywódcami grupy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem, budowania otwartej komunikacji w zespole i rozwinięcie umiejętności postawy przywódcy w uczestnikach.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • Dowiedzą się czym się różni przywódca od menadżera i czym charakteryzuje się postawa przywódcy
 • Nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji, delegowania zadań i motywowania pracowników
 • Poznają i naucza się wykorzystywać różne style zarządzania zespołem
 • Poznają rolę zaufania dla efektywnej pracy zespołu i nauczą się budować zaufanie w swoich zespołach

Mocne strony szkolenia

Szkolenie, które jest prowadzone przez trenerów i coachów doświadczonych w zarządzaniu zespołami, prezentuje kompleksowe podejście do zarządzania zespołem. Szkolenie zostało przygotowane na podstawie doświadczeń zebranych podczas pracy w branży IT, uwzględnia specyfikę typowych projektów informatycznych (np. zmiany), jak i charakterystykę osób pracujących w tej branży. Zakres szkolenia skupia się na metodach, które zostały zweryfikowane naukowo i/lub sprawdziły się w biznesie. Dodatkowo, szkolenie jest prowadzone w przystępnej formie dla osób o umysłach ścisłych.

Wymagania

Otwarty umysł i chęć do nauki.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). Wielkość grupy: maks. 14 osób.

1. Co to jest zespół?

 • Zespół a grupa
 • Proces grupowy
 • Model Lencioniego
 • Model ról zespołowych M. Belbin

2. Rola przywódcy

 • Leader vs manadżer
 • Postawa lidera
 • Wizja, misja wartości zespołu
 • Podstawy efektywności osobistej

3. Skuteczna komunikacja

 • Wpływ typu osobowości na komunikację
 • Model komunikacji Virginig Satir
 • Wpływ przekonań na komunikację i pracę w zespole
 • Efektywne rozmowy feedbackowe
 • Zarządzanie konfliktem

4. Zarządzanie zespołem

 • Różne modele zarządzania zespołem
 • Model przywódctwa sytuacjnego SLII w praktyce
 • Motywowanie i perswazja
 • Zarządzanie zmieną

5. Delegowanie zadań

 • Czym jest delegowanie zadań?
 • Standardy wykonania zadania
 • Opór przed delegowaniem zadań
 • Pułapki w delegowaniu zadań

6. Podsumowanie

Bartosz Broda
Zarządza zespołami od ok. 7 lat. Zarządzał zespołami naukowymi (od 3-15 osób), koordynował pracę zespołów. Tematem przywództwa pasjonuje się od kilku lat. Obecnie pełni rolę kierownika zespołów i projektów w międzynarodowej korporacji. Oprócz doktoratu z informatyki, ukończył podyplomowe studium coachingu na SWPS, dzięki któremu poznał mechanizmy psychologiczne wpływające na zachowania ludzi i grupy. Uczestniczył w kilkunastu warsztatach związanych z przywództwem i kierowaniem zespołów.
Dominika Miodońska
Coach, trener rozwoju osobistego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w biznesie, zdobywane na stanowiskach menadżerskich w działach sprzedaży oraz marketingu. W aspekcie zarządzania zespołami szczególnie interesuje się tematami komunikacji interpersonalnej, motywacji wewnętrznej, zaangażowania. Zagadnienia te były niejednokrotnie tematem pracy z pracownikami oraz klientami sesji coachingowych oraz uczestnikami warsztatów.

Szkolenie otwarte

W grupie 6-14 osób

2680 PLN

netto za osobę.*

Szkolenie dedykowane

Sprofilowane pod potrzeby Twojego zespołu IT

Szkolenie 1-na-1 z trenerem

Odpowiadające szczególnym potrzebom pojedynczego uczestnika (PL, EN)

* Prezentowane ceny są cenami netto. Usługi świadczone przez Sages podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem szkoleń zwolnionych z VAT objętych art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).