logo sages

Akademia menedżera IT

Program rozwoju kompetencji ekspertów IT

Motywacja 4.0

Długość szkolenia

2 dni

Termin szkolenia

Szkolenie otwarte

24.10.2019

Warszawa, Gdańsk

Szkolenie otwarte

w grupie 6-12 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Kod szkolenia:

Motywacja

Karta szkolenia

Adresaci szkolenia

 • Manager IT/Menedżer IT
 • Product Manager
 • Product Owner
 • Kierownik zespołu

Mocne strony szkolenia

Szkolenie prowadzone przez praktyka zarządzania na realnych case’ach ma pomóc menadżerom w trudnej sytuacji jakiej jest branża IT. Nastał rynek pracownika. To specjaliści coraz częściej decydują w jakiej organizacji chcą pracować i czy dany zespół im odpowiada. Przed menadżerem postawiono trudne zadanie utrzymania zespołu, podnoszenia jego efektywności i jednoczesnej realizacji celów biznesowych. Dodatkowo różnice w mentalności i oczekiwaniach młodego pokolenia sprawiają, że nawet doświadczeni zarządzający często nie rozumieją swojego zespołu. Bez poszerzenia wiedzy na temat wpływu organizacji pracy, sposobu planowania zadań i oceniania na motywację i zaangażowanie pracowników coraz trudniej będzie pełnić rolę skutecznego menadżera.

PO ODBYCIU SZKOLENIA BĘDZIESZ WIEDZIAŁ:

 • Jak właściwie zdiagnozować sytuacje problemowe w zespole?
 • Co wpływa na motywację, zaangażowanie i efektywność zespołu?
 • Jak metoda pracy w projekcie może wpływać na motywację zespołu?
 • Jak delegować, szacować i oceniać realizację zadań by motywować?
 • Jak przyciągać młodych specjalistów zamiast ich tracić?
 • Jakie skuteczne wskazówki dają praktycy zarządzania oraz psycholodzy motywacji i organizacji pracy?

PO ODBYCIU SZKOLENIA BĘDZIESZ POTRAFIŁ:

 • Dopasować styl zarządzania do swojego zespołu.
 • Lepiej rozumieć potrzeby i zachowania członków swojej organizacji.
 • Właściwie skonstruować system motywacyjny i dobrać metodę delegowania zadań do pracowników.
 • Diagnozować i usuwać problemy i czynniki demotywujące by tworzyć zespół zmotywowany i chcący pracować z Tobą nad realizacją celów biznesowych.

Parametry szkolenia

2 dni * 8 godzin (2 dni * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów), maksymalna liczba uczestników 12 osób.

1. Wprowadzenie do teorii motywacji i psychologii zarządzania

 • Czym jest motywacja
 • Podstawowe zagadnienia teorie motywacji
 • Rola motywacji w zarządzaniu zespołem i organizacją
 • Ćwiczenia

2. Organizacja zespołu a motywacja

 • Czynniki wpływające pozytywnie na motywację, efektywność, kreatywność pracowników
 • Poprawna komunikacja
 • Przekazywanie feedbacku
 • Zarządzanie zadaniami
 • Ocenianie efektów pracy
 • Co może demotywować członków zespołu
 • Case study
 • Ćwiczenia

3. Różnice w motywowaniu pokoleń

 • Co motywuje najmłodszych pracowników, a co tych z doświadczeniem
 • Tworzenie zespołów wielopokoleniowych
 • Ćwiczenia

4. Jak wykorzystać elementy Scrum i innych metod pracy projektowej

 • Jak zorganizować pracę swojego zespołu by wzmocnić motywację korzystając z doświadczeń zespołów pracujących w Scrum
 • Case study
 • Ćwiczenia
 • Podsumowanie

Łukasz Łosin
Praktyk w dziedzinie zarządzania zespołem, analizie biznesowej oraz business development’cie i wykorzystaniu technik projektowania i wdrażania nowych produktów i usług. Przez ostatnie kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w Polsce i zagranicą w projektach IT i nie tylko. Jest przekonany, że w dobie rynku pracownika wyzwaniem dla menedżera staje się ciągły rozwój swoich kompetencji oraz dobór odpowiednich narzędzi w celu utrzymania zaangażowania i efektywności swoich zespołów, czego uczył szkoląc zespoły projektowe i wytwórcze IT wielu banków, instytucji finansowych oraz firm doradczych. Opiekun merytoryczny i wykładowca na studiach podyplomowych „User Experience i projektowanie aplikacji, produktów i usług” w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz wykładowcy na Uniwersytecie Gdańskim z tematu "Psychologia przywództwa w organizacji". Współautor książki „Inżynieria wymagań”, wydanej przez PWN w 2018 roku - w swym rozdziale skupił się nad problematyką organizacji pracy, podnoszenia efektywności i motywacji zespołów projektowo/programistycznych w Scrum.

Szkolenie otwarte

W grupie 6-12 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Szkolenie dedykowane

Sprofilowane pod potrzeby Twojego zespołu IT

Szkolenie 1-na-1 z trenerem

Odpowiadające szczególnym potrzebom pojedynczego uczestnika (PL, EN)

* Prezentowane ceny są cenami netto. Usługi świadczone przez Sages podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem szkoleń zwolnionych z VAT objętych art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).