logo sages

Akademia menedżera IT

Program rozwoju kompetencji ekspertów IT

Od Kodera do Managera

Długość szkolenia

2 dni

Termin szkolenia

Szkolenie otwarte

12.11.2019

Warszawa, Kraków, Wrocław,
Łódź, Gdańsk, Poznań

Szkolenie otwarte

w grupie 8-12 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Kod szkolenia:

MANAGO

Karta szkolenia

Adresaci szkolenia

Głównie programiści, których interesują tajniki zarządzania, którzy planują, lub już mają powierzone role kierownicze, i chcieliby podnieść poziom swoich kompetencji w oparciu o praktyczną wiedzę wypływającą z międzynarodowego doświadczenia prowadzącego.

Cel szkolenia

Cel główny: Doświadczyć na czym polega zarządzanie, a w szczególności:

 • Jak dobrze się komunikować, aby osiągać cele
 • W jaki sposób planować
 • Jak oceniać podwładnych (nagrody i zwolnienia)
 • Na co zwrócić uwagę przy zatrudnianiu
 • Jak pracować z ludźmi trudnymi
 • Spowodować, aby stres był sprzymierzeńcem
 • Jak być efektywnym mentorem
 • Co to znaczy być liderem
 • Wystąpienia na szerszym forum
 • Jak panować nad władzą
 • Co to znaczy być sprawiedliwym
 • Jak zachować się w sytuacjach konfliktowych
 • Jak delegować zadania
 • Jak dbać o rozwój własny i innych
 • Budżetowanie

Mocne strony szkolenia

Ze względu na to, iż prowadzący posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT, i nie jest wyznawcą żadnej z metodyk, szkolenie będzie oparte tylko na: praktyce, konkretach, skalowalności w omawianiu tematów.

Czego zdecydowanie nie będziemy robić na tym szkoleniu to:

 • Przygotowywać się do egzaminów, certyfikatów
 • Słyszeć słów „manifest”, „filozofia”, „podejście”, itp.
 • Uczyć się narzędzi IT do zarządzania projektem, portfolio, itd., itp.
 • Zakładać, że wszystko jest jasne, i pomijać konkrety
 • Ani przez chwilę się nudzić

Wymagania

Przynajmniej 2 lata solidnej pracy w projektach lub serwisie, tak aby uczestnik zetknął się z zarządzaniem. Nie ma innych szczególnych wymagań, oprócz głodu wiedzy.

Specjalne wymagania techniczne

Szkolenie nie wymaga żadnego sprzętu, będzie prowadzone w formie interaktywnego warsztatu i krótkich wykładów.

Parametry szkolenia

Liczba godzin szkolenia w podziale na dni (2 * 8 godzin), forma (wykład połączony z warsztatem), maksymalna liczba uczestników (12).

1. Wprowadzenie do Zarządzania

2. Komunikacja

 • Ćwiczenia mające na celu doświadczenie dobrej i złej komunikacji
 • Podsumowanie
 • Dyskusja nt. optymalnych metod komunikacji w projektach
 • Przemawianie na forum

3. Planowanie

 • Ćwiczenia z planowania mające na celu uzmysłowienie siłę planowania
 • Wspólne przygotowanie przykładowego planu dostawy wzbogacane o kolejne elementy, które należy wziąć pod uwagę
 • Szybkie szacowanie pracochłonności – omówienie kilku metod

4. Skąd się bierze jakość oprogramowania

 • Ćwiczenie pomagające doświadczyć siły procesów
 • Omówienie różnych praktycznych aspektów procesów wytwórczych
 • Ludzie w procesach

5. Zatrudnianie

 • Ćwiczenia z przeprowadzania interview
 • Dyskusja
 • Fundamentalne zasady

6. Zwalnianie

 • „Pierwsza krew” – czyli chrzest bojowy
 • Jak zrobić to, aby było fair
 • Kiedy zwolnić, a kiedy pomóc?

7. Ocena pracownika

 • Po co robimy oceny
 • Jak należy się przygotować
 • Jaki wpływ ma ocena pracownika na organizację

8. Stres

 • Jak radzić sobie ze stresem
 • Ćwiczenia uzmysławiające czym jest stres
 • Stawianie czoła sytuacjom stresującym

9. Jak pomagać pracownikom i delegować

 • Niesławny mikro management
 • Jak delegować obowiązki
 • Jak to robić, aby było efektywnie

10. Nie taki budżet straszny jak go malują

 • Firma to biznes, więc pieniądz musi się zgadzać
 • Jak budować budżet?
 • Jak rozliczać budżet

11. Zmiany

 • Jak zarządzać zmianą?
 • Czym jest zmiana?
 • Ćwiczenia z Change Management

12. Lider vs. Manager

 • Cechy przywódcze
 • Czy tego się da nauczyć?
 • Ćwiczenie wydobądź z siebie lidera

13. Niebezpieczna władza

 • Pokusy
 • Jak zarządzać własną próżnością

14. Tematy zgłoszone przez uczestników

Sebastian Magda
Wieloletni praktyk zarządzania i trener z zakresu inżynierii wytwarzania oprogramowania, a w szczególności: zarządzania projektami IT oraz PMO, zapewniania jakości wytwarzania oprogramowania,testowania oprogramowania • Zarządzania zespołami, wdrożeniowiec oraz audytor CMMI Posiada unikalne doświadczenie międzynarodowe, pracował m.in. w: USA, UK, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Indiach, RPA, Niemczech, Szwajcarii, Białorusi, Ukrainie, Gruzji. Jest jednym z nielicznych w Polsce praktyków i ekspertów CMMI. Ekspert w zakresie procesów korporacyjnych systemów zarządzania projektami i jakością, w szczególności z dziedziny IT. Wykwalifikowany członek zespołów audytujących metodologią SCAMPI. Posiadł certyfikat PMP kiedy egzaminowano jeszcze papierowo Posiada również inne certyfikaty techniczne, m.in. Oracle, Sybase, ITIL, a także przeszedł wiele szkoleń zakończonych egzaminami Software Engineering Institute w zakresie CMMI. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych oraz łatwo nawiązuje kontakty międzyludzkie, posiada praktyczną wiedzę w pracy z różnymi kulturami. Mówi biegle 3 językami obcymi. Od ponad 20 lat związany z produkcją oprogramowania w rolach od programisty do kierownika do spraw wdrożeń procesów i zapewniania jakości, poprzez role kierownika projektów czy inżyniera ds. zapewniania jakości, ostatnio pracował z sukcesem nad startupami oraz projektami czysto biznesowymi. Obecnie zajmuje się również konsultingiem, oraz szkoleniami. Jego niezaprzeczalnym atutem jest wyjątkowa skalowalność i praktyczna znajomość tematyki zarówno menadżerskiej jak i technicznej, a co za tym idzie, łatwość mapowania jej na modele i odwrotnie. Jako ciekawostkę można podać, iż posiada on kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów technologicznych dla loterii narodowych w Hiszpanii, Portugalii, Rep. Haiti, Białorusi, Gruzji oraz Ukrainy. Z wykształcenia informatyk-programista, z zamiłowania humanista. Prywatnie uważa, że studia MBA powinny być wykładane na historii a nie w szkole biznesu, sam jest posiadaczem dyplomu MBA. Lubi dzielić się wiedzą i rozwiązywać nietuzinkowe problemy na pograniczu technologii i psychologii. Lubi szkolić oraz pomagać organizacjom jako niezależny konsultant.

Szkolenie otwarte

W grupie 8-12 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Szkolenie dedykowane

Sprofilowane pod potrzeby Twojego zespołu IT

Szkolenie 1-na-1 z trenerem

Odpowiadające szczególnym potrzebom pojedynczego uczestnika (PL, EN)

* Prezentowane ceny są cenami netto. Usługi świadczone przez Sages podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem szkoleń zwolnionych z VAT objętych art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).