logo sages

Akademia menedżera IT

Program rozwoju kompetencji ekspertów IT

Projektowanie innowacyjnych produktów i usług IT

Długość szkolenia

2 dni

Termin szkolenia

Szkolenie otwarte

02.12.2019

Warszawa, Kraków, Wrocław,
Łódź, Gdańsk, Poznań

Szkolenie otwarte

w grupie 8-15 osób

2245 PLN

netto za osobę.*

Kod szkolenia:

PROJ/INNOW

Karta szkolenia

Adresaci szkolenia

 • Menedżer IT
 • Product Owner
 • Product Menedzer

Mocne strony szkolenia

Zadaniem wielu menadżerów jest prowadzenie innowacyjnych projektów i tworzenie coraz bardziej innowacyjnych produktów i usług. Obarczone jest to ryzykiem opóźnień, niewłaściwych założeń projektowych, a nawet porażki całego projektu gdy stworzymy niewłaściwy produkt czy usługę, z której klienci nie chcą korzystać. Z pomocą mogą przyjść nam wiedza i techniki stosowane od lat w wielu innowacyjnych organizacjach. Zadaniem menadżera staję się taki ich dobór by wykorzystać je najskuteczniej niezależnie od metodyki projektowej. W module tym dowiesz się jakie techniki i narzędzia możesz zastosować oraz poznasz przykłady sukcesów i przyczyny porażek produktów IT w Polsce.

PO ODBYCIU SZKOLENIA BĘDZIESZ WIEDZIAŁ:

 • Jak projektować i wytwarzać innowacyjny produkt i usługę?
 • Jak stosuje się techniki Design Thinking/Service Design i User Experience w projektach nowych produktów i usług cyfrowych?
 • Jak minimalizować ryzyko strat i porażki przy innowacyjnych projektach i produktach?
 • Jak wybrać strategię promocji nowych produktów i usług?

PO ODBYCIU SZKOLENIA BĘDZIESZ POTRAFIŁ:

 • Lepiej rozumieć swoich klientów i użytkowników Twoich produktów.
 • Uczyć się szybko czego potrzebuje rynek i klienci.
 • Tworzyć bardziej rentowny produkt przy zminimalizowanych kosztach i ryzyku.
 • Wprowadzić elementy procesu projektowego w swoim projekcie.

Parametry szkolenia

2 dni * 8 godzin (2 dni * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów), maksymalna liczba uczestników 15 osób

1. Podstawowe metody projektowania i wytworzenia innowacyjnego produktu i usługi

 • Design Thinking, Service I Product Design, User Experience
 • Etapy pracy projektowej przy kreowaniu nowego produktu i usługi
 • Wybrane narzędzia i techniki wspierające proces
 • Jak zdefiniować grupę docelową klientów i ich potrzeby
 • Case study i ćwiczenia

2. Organizowanie pracy zespołu projektowego

 • Idealny skład zespołu projektowego
 • Dopasowanie metodyki pracy zespołu

3. Warsztat praktyczny tworzenia nowego - innowacyjnego produktu i usługi

 • Zaprojektujesz nowy innowacyjny produkt i usługę
 • Nauczysz się jak zminimalizować ryzyko porażki biznesowej walidując i testując pomysł z jego odbiorcami

4. Warsztat praktyczny doskonalenia istniejącej aplikacji, produktu i usługi

 • Nauczysz się jak znaleźć słabe strony już istniejącego produktu i usługi
 • Jakie techniki zastosować by stworzyć doskonalszą wersję produktu i usługi

5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w Twoich projektach

 • Omówimy metody i techniki pracy najlepsze dla Twojego zespołu i projektu

Łukasz Łosin
Praktyk w dziedzinie zarządzania zespołem, analizie biznesowej oraz business development’cie i wykorzystaniu technik projektowania i wdrażania nowych produktów i usług. Przez ostatnie kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w Polsce i zagranicą w projektach IT i nie tylko. Jest przekonany, że w dobie rynku pracownika wyzwaniem dla menedżera staje się ciągły rozwój swoich kompetencji oraz dobór odpowiednich narzędzi w celu utrzymania zaangażowania i efektywności swoich zespołów, czego uczył szkoląc zespoły projektowe i wytwórcze IT wielu banków, instytucji finansowych oraz firm doradczych. Opiekun merytoryczny i wykładowca na studiach podyplomowych „User Experience i projektowanie aplikacji, produktów i usług” w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz wykładowcy na Uniwersytecie Gdańskim z tematu "Psychologia przywództwa w organizacji". Współautor książki „Inżynieria wymagań”, wydanej przez PWN w 2018 roku - w swym rozdziale skupił się nad problematyką organizacji pracy, podnoszenia efektywności i motywacji zespołów projektowo/programistycznych w Scrum.

Szkolenie otwarte

W grupie 8-15 osób

2245 PLN

netto za osobę.*

Szkolenie dedykowane

Sprofilowane pod potrzeby Twojego zespołu IT

Szkolenie 1-na-1 z trenerem

Odpowiadające szczególnym potrzebom pojedynczego uczestnika (PL, EN)

* Prezentowane ceny są cenami netto. Usługi świadczone przez Sages podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem szkoleń zwolnionych z VAT objętych art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).