logo sages

Akademia menedżera IT

Program rozwoju kompetencji ekspertów IT

Zarządzanie konfliktem

Długość szkolenia

2 dni

Termin szkolenia

Szkolenie otwarte

12.11.2019

Warszawa, Kraków, Wrocław,
Łódź, Gdańsk, Poznań

Szkolenie otwarte

w grupie 6-12 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Kod szkolenia:

ZK

Karta szkolenia

Adresaci szkolenia

Pracownicy pracujący w zespołach, w kontakcie z klientem, liderzy zespołów.

Cel szkolenia

 • Poznanie natury konfliktu, jego budowy i dynamiki rozwoju
 • Poznanie rodzajów i form konfliktu
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania mechanizmów leżących u podłoża konfliktu.
 • Pogłębianie kompetencji dotyczących konstruktywnej komunikacji.
 • Rozpoznanie różnych strategii rozwiązywania konfliktów.
 • Techniki mediacji
 • Uświadomienie podstawowych zachowań w sytuacji konfliktowej.
 • Rozszerzenie wiedzy na temat strategii uwzględniających potrzeby obu stron konfliktu.

Mocne strony szkolenia

Konflikt jest nieodzownym elementem życia każdej organizacji , ludzkiego życia i występuje na wszystkich jego poziomach. Ludzie obawiają się nieporozumień, gdyż postrzegają je jedynie jako rodzaj walki, w której wynik może być tylko ‘wygrany - przegrany’. Gdy konflikt pojawia się, często starają się go nie zauważać, ignorować bądź stosują strategię siły. Żadne z tych podejść nie prowadzi do konstruktywnego rozwiązania. Sytuacja może się jedynie zaostrzyć, a konflikt eskalować. Podczas tego szkolenia przedstawimy takie metody i rozwiązywania sporów, które prowadzą do wyników typu “wygrany - wygrany” oraz pozwalają zachować dobre relacje pomiędzy stronami konfliktu**.** Pokażemy również, że konflikt może nieść za sobą znaczące zmiany zmierzające w pozytywnym kierunku.

Wymagania

Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom , którzy pracują w zespołach, podzespołach, grupach, pracującym w kontakcie z klientami. Dla tych , gdzie aktualnie współpracę utrudniają lub uniemożliwiają konflikty między współpracownikami czy z klientami, także dla tych , którzy w przyszłości w sytuacji zaistniałego konfliktu , potrafili go rozwiązać.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

1. Wstęp

 • Co to jest konflikt?
 • Funkcje konfliktu
 • Rozwojowy charakter konfliktu
 • Geneza konfliktów

2. Rodzaje konfliktów w kontekście ich rozwiązywalności

 • Konflikt wartości
 • Konflikt relacji
 • Konflikt interesów
 • Konflikt danych
 • Konflikt strukturalny

3. Pięć strategii działania w sytuacji konfliktów

 • Autodiagnoza strategii uczestników szkolenia
 • Strategie:
  • Współpraca
  • Rywalizacja
  • Kompromis
  • Unikanie
  • Przystosowanie

4. Działania podejmowane w sytuacji konfliktu

 • unikanie konfliktu
 • rezygnacja z dążeń
 • szukanie wsparcia
 • odwołanie się do trzeciej strony, aby rozstrzygnęła po czyjej stronie jest racja
 • podjęcie walki w celu zniszczenia przeciwnika
 • reorganizacja
 • potraktowanie konfliktu jako problemu do rozwiązania

5. Mediacja wg 7 stopniowej skali

 • Ustalenie zasad
 • Zdefiniowanie problemu
 • Zachęcenie do szukania rozwiązań
 • Ocena rozwiązania
 • Wybór
 • Zawarcie umowy

Agata Fijewska
Psycholog, ukończyła Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej; Trener, ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Psychoedukacji Intra. Pracuje jako terapeuta indywidualny i grupowy. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów umiejętności z zakresu komunikacji,współpracy grupowej, asertywność, radzenie sobie ze stresem, oraz twórczego myślenia.

Szkolenie otwarte

W grupie 6-12 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Szkolenie dedykowane

Sprofilowane pod potrzeby Twojego zespołu IT

Szkolenie 1-na-1 z trenerem

Odpowiadające szczególnym potrzebom pojedynczego uczestnika (PL, EN)

* Prezentowane ceny są cenami netto. Usługi świadczone przez Sages podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem szkoleń zwolnionych z VAT objętych art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).