Usługi doradcze

Nasze unikalne kompetencje dotyczą między innymi zakresu silników procesów i reguł biznesowych, integracji systemów, zagadnień skalowalności i bezpieczeństwa, systemów typu GIS, systemów repozytoryjnych i wyszukiwarek pełnotekstowych. Usługami testów penetracyjnych i wydajnościowych redukujemy ryzyko klienta związane z wdrażaniem swojego produktu, bez konieczności nabywania przez jego zespół kompetencji, które nie są kluczowe w realizacji codziennych zadań projektowych..

Wiele z tych zagadnień jest często niedocenianych przez tworzących oprogramowanie. Część z nich wymaga  specyficznej wiedzy, która przydaje się tylko w kilku określonych etapach cyklu rozwoju aplikacji. Stąd bierze się trudność w zdobyciu jej przez deweloperów.

Pozyskanie specyficznej wiedzy, potrzebnej do rozwiązania niektórych problemów przez deweloperów, jest czasochłonne, a co za tym idzie kosztowne. Inwestycja ta nie zwraca się, ponieważ zwykle są to zagadnienia jedno- lub kilkukrotnego użytku. Ponadto samodzielne pozyskiwanie tej wiedzy nie daje gwarancji, iż problemy zostaną rozwiązane zgodnie z arkanami sztuki. 

W skład naszych usług wchodzą między innymi:

 1. Doradztwo w każdym etapie procesu wytwarzania oprogramowania:
  • wspomaganie doboru technologii,
  • doradztwo przy tworzeniu architektury aplikacji,
  • technologiczna opieka nad projektem,
  • doradztwo w zakresie integracji i skalowania systemów.
 2. Testowanie oprogramowania:
  • testy bezpieczeństwa,
  • testy wydajnościowe.
 3. Doradztwo i współpraca przy realizacji międzydziedzinowych projektów informatycznych, takich jak:
  • geoportale i inne projekty geoinformatyczne, łączące wiedzę z dziedziny geodezji, GIS i najnowszych technologii programistycznych,
  • semantyczne modelowanie danych, bazy NoSQL, efektywne indeksowanie i przeszukiwanie dużych zbiorów danych,
  • zastosowanie silników procesów biznesowych i reguł decyzyjnych.
 4. Realizacja projektów innowacyjnych, we współpracy z jednostkami naukowymi.