Dofinansowanie szkoleń z funduszy europejskich

Jesteśmy zarejestrowanym dostawcą szkoleń oraz usług doradczych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dzięki czemu możesz uzyskać dofinansowanie na nasze kursy z Funduszy Europejskich.

Wsparcie z Funduszy Europejskich obejmuje usługi rozwojowe, czyli działania mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji. Są to m.in. kursy zawodowe, szkolenia, egzaminy, doradztwo, mentoring, coaching, e-learning, studia podyplomowe i inne. Dowiedz się więcej o Podmiotowym Systemie Finansowania w Twoim województwie oraz wzory dokumentów niezbędnych przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.


Wsparcie udzielane jest do mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom, osobom fizycznym oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (na zasadach komercyjnych, tj. kiedy usługa finansowana jest przez samego uczestnika). Województwa mazowieckie i pomorskie nie otrzymują dofinansowania w ramach BUR.


Pracodawca może uzyskać 50% dofinansowania do usług podnoszących kompterencje jego pracowników. Mikroprzedsiębiorstwa mogą uzyskać aż 80% dofinansowanie. Kwota, która przypada do wykorzystania na jednego pracownika wynosi ok. 5 000 PLN (netto).


I etap

Wybierz szkolenie


Wypełnij dokumenty


Złóż wniosek do Operatora PARP


Poczekaj na decyzję Operatora PARP

II etap

Podpisz umowę z Operatorem


Zamów szkolenie na stronie BUR


Zrealizuj szkolenie


Dofinansowanie otrzymasz w postaci bonów lub refundacji kosztów usługi

Pula środków jest ograniczona. O przyznaniu dofinansowania decyduje Operator PARP, biorąc pod uwagę przede wszystkim kolejność złożenia kompletnych wniosków w określonym w naborze terminie. W przypadku pytań lub wątpliwości możesz zwrócić się o pomoc do regionelnego punktu informacyjnego.

Zamów szkolenie

Nasi pracownicy z chęcią udzielą Ci pomocy w wypełnieniu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w Twojej lokalizacji.

Sprawdź, co nas wyróżnia Wybierz szkolenie Przejdź do BUR Uzyskaj pomoc