Doradztwo w zakresie doboru technologii

Coraz więcej firm nie związanych bezpośrednio z branżą IT, decyduje się na samodzielne tworzenie własnych rozwiązań informatycznych. Najważniejszym momentem w tym przedsięwzięciu jest dobór technologii, ponieważ od tego będzie zależeć czas tworzenia i bezpieczeństwo projektu a także stopień elastyczności w realizacji wymagań biznesowych.

Aktualnie Java jest jest jedną z najczęściej wybieranych platform dla rozwiązań enterprise. Należy mieć świadomość, że na platformę Java składa się wiele technologii głównych oraz stowarzyszonych. Wyrobienie sobie zdania, czy i które z nich zaspokoją nasze potrzeby, może być bardzo czasochłonne. Wiąże się też ono z ryzykiem niedostrzeżenia zagrożeń, lub po prostu popełnienia pomyłki przy wyborze.

W odpowiedzi na tak zdefiniowane potrzeby i uwarunkowania powstała

usługa wspomagania wyboru technologii.

  • usługa ta ma formułę jednodniowego szkolenia połączonego z konsultacjami,
  • szkolenie ma na celu zapoznanie z gamą technologii z domeny JEE w zakresie charakterystyki, wad, zalet, zastosowań, etc., pod kątem rozwiązania Państwa problemu,
  •  w czasie konsultacji, po zakończeniu szkolenia, prowadzący będzie udzielał odpowiedzi na powstałe w trakcie pytania.

Usługa poprzedzona jest wywiadem wstępnym, celem rozpoznania Państwa potrzeb.

Pozwala ona zdobyć rozeznanie w gamie technologii i ich zastosowań, a tym samym zawęzić pole poszukiwań w zakresie doboru właściwej technologii.

Uwaga! Usługa nie umożliwia jedoznacznego i kompletnego doboru technologii do Państwa projektu. Aby uzyskać kompleksową analizę Państwa potrzeb, lub pomoc w realizacji projektu, polecamy usługę „Opieka nad projektem”.