Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane dla programistów znających platformę iOS, którzy chcą poznać możliwości Reactive Extensions.

Cel szkolenia:

 • Gruntowne wprowadzenie do idei programowania reaktywnego
 • Omówienie najważniejszych operatorów oraz poznanie ich możliwości i zastosowania
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu Reactive Extensions w kontekście budowania aplikacji iOS

Mocne strony szkolenia:

 • Warsztatowy charakter zajęć oraz duża ilość prezentowanych przykładów
 • Rozwiązywanie realnych problemów

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna umiejętność programowania w języku Swift, a także podstawowa znajomość platformy iOS.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

 

Cena

Szkolenie występuje w 2 opcjach cenowych:

 • 2950 zł netto - w przypadku korzystania z własnego sprzętu podczas uczestnictwa w szkoleniu (uczestnicy przed szkoleniem otrzymają informację o niezbędnych instalacjach)
 • 3550 zł netto - w opcji wypożyczenia sprzętu na czas szkolenia.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Wielowątkowość na platformie iOS
  • Kod asynchroniczny
  • Reactive Extensions
  • Strumienie, operatory i zarządzanie wątkami
  • Idea programowania reaktywnego
 2. Observable - obserwowalne strumienie danych
  • Tworzenie, subskrypcja, zwalnianie zasobów
  • Zdarzenia onNext, onError, onCompleted
  • Hot vs. Cold Observable
  • Single
  • Subject i jego implementacje
 3. Operatory
  • Tworzenie strumieni
  • Transformacja
  • Filtrowanie
  • Kombinowanie
  • Obsługa błędów
  • Przetwarzanie warunkowe
  • Agregacja
  • Backpressure
  • Inne
 4. RxSwift w praktyce
  • Architektura MVVM
  • Reaktywny interfejs użytkownika
  • Komponowanie strumieni
  • Przełączanie wątków
  • Dobór operatorów
  • Adaptacja istniejącego kodu asynchronicznego
  • Typowe problemy
  • Testowanie i debuggowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email