Uzyskaj dofinansowanie na szkolenie z KFS

Czy wiesz, że trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego umożliwiająca dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. W Planie Funduszu Pracy na rok 2017 przeznaczono na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego 199 588 PLN. W roku 2016 zdjęto także ograniczenie wiekowe uczestników wsparcia (w latach 2014 – 2015 obejmowało ono wyłącznie osoby w wieku 45+).


O dofinansowanie mogą ubiegać się prowadzące działalność na terenie Polski firmy, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające na umowę o pracę co najmniej jedną osobę. Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS oraz czy jest to praca na pełen, czy część etatu. Dofinansowanie udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis, czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.


Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania do szkoleń i egzaminów podnoszących kompterencje jego pracowników. Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób mogą uzyskać 100% dofinansowanie. Kwota, która przypada do wykorzystania na jednego pracownika wynosi ok. 11 000 PLN (netto).


Wsparcie może być przyznane tylko przed rozpoczęciem kształcenia, dlatego wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 30 dni. Należy mieć na uwadze, że ilość środków jest ograniczona a o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje nie tylko poprawność wypełnionych dokumentów, ale i kolejność zgłoszeń.


Wzory wniosków i formularzy są dostępne do pobrania na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku, należy zwrócić się o pomoc do doradcy klienta danego PUP-u.
Chcesz uzyskać dofinansowanie na szkolenie z oferty Sages?

Nasi opiekunowie klienta z chęcią udzielą Ci pomocy w zakresie pozyskania informacji o dokumentach niezbędnych do złożenia wniosku w Twojej lokalizacji, a także pomogą Ci skutecznie uargumentować wybraną formę wsparcia, z uwzględnieniem obecnych lub przyszłych potrzeb kształcenia Twoich pracowników. Napisz do nas >>

I etap

Wybierz szkolenie


Wypełnij wniosek


Złóż wniosek do PUP-u


Poczekaj na decyzję PUP-u

II etap

Podpisz umowę z PUP-em


Podpisz umowę z Sages


Sprawdź czy otrzymałeś środki na konto firmy


Zrealizuj szkolenie

III etap

Opłać szkolenie


Dostarcz do PUP-u dokumenty dotyczące przeprowadzonego szkolenia


Zamów szkolenie

Zadbaj o aktualizację kompetencji swoich pracowników! Sprawdź bogatą ofertę Sages i otrzymaj dofinansowanie na wybrane szkolenie dla członków Twojego zespołu!

Sprawdź, co nas wyróżnia Wybierz szkolenie Znajdź swój PUP Uzyskaj pomoc

Sprawdź
Najbliższe szkolenia otwarte
Dowiedz się więcej
Skontaktuj się z naszymi specjalistami