Outsourcing specjalistów

Outsourcing specjalistów

W dobie wymagającego rynku pracy w IT trudno zapewnić pełną stabilność dostępności programistów i leaderów projektów. W każdej organizacji może zaistnieć sytuacja nagłego braku specjalistów i rozwiązaniem jest wtedy czasowe wsparcie się specjalistami spoza firmy.

Sages dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą ponad 150 ekspertów, trenerów i konsultantów . To wyjątkowy zespół składający się z doświadczonych programistów, testerów, architektów, analityków, team leaderów i kierowników projektów. Nasi eksperci wywodzą się przede wszystkim z biznesu, gdzie zdobywają doświadczenie pracując w różnych środowiskach i przy zróżnicowanych projektach. Są też wśród nich osoby powiązane ze środowiskami akademickimi i biorące udziału w projektach badawczych realizowanych także na potrzeby biznesu.


Kto potrzebuje?

Oferta dedykowana jest firmom, które:

 • w krótkim czasie muszą zapewnić grupę specjalistów do nowego projektu

 • w ramach obecnych zespołów nie mają specjalisty z danej technologii, nie mają jednak także potrzeby stałego zatrudnienia osoby o takich kompetencjach

 • realizują projekt własnymi zasobami, ale wymagają zwiększenia liczby zaangażowanych specjalistów

 • nieoczekiwanie znalazły się w sytuacji braku kadry do realizacji zobowiązań np. w wyniku odejścia programistów lub team leadera


Korzyści

 • zapewnienie specjalistów w krótkim czasie – w przeciwieństwie do długich procesów rekrutacyjnych dodatkowo obciążonych ryzykiem niepewnych wyników

 • optymalne wykorzystanie kadry i zmniejszenie kosztów - elastyczne dostosowywanie liczby specjalistów do potrzeb danego etapu projektu

 • dostęp do specjalistów z dowolnych technologii

 • dostęp do specjalistów wywodzących się z różnych branż

 • łatwość współpracy – formalność związane z zatrudnieniem po stronie Sages


Zakres

 • specjaliści samodzielnie wykonujący projekt

 • specjaliści stanowiący wsparcie w zespole klienta

 • outsourcing jednego specjalisty

 • outsourcing kilku specjalistów

 • outsourcing zespołu z team leaderem


Obszary specjalizacji

Systemy Big Data i AI

Systemy Enterprise

Aplikacje
webowe

DevOps

Bezpieczeństwo

Aplikacje mobilne


OUTSOURCING LEADERÓW

W ramach ousourcing kadry oferujemy dołączenie specjalisty Sages do wybranego projektu Klienta w roli Team Leadera/ Technical Leadera . Projekty tego rodzaju są realizowane zarówno w sytuacjach kryzysowych jak i na potrzeby działań rozwojowych własnych zespołów.

Cel

 • uzupełnienie luk kompetencyjnych np. po odejściu kluczowych programistów lub team leadera
 • podniesienie motywacji zespołu
 • podniesienie kompetencji zespołu w ramach działań coachingowych

Korzyści

 • podniesienie efektywności zespołu
 • zwiększenie szans na powodzenie projektu
 • rozwój poszczególnych członków zespołu
 • przygotowanie do roli team leadera wybranego członka zespołu

Co nas wyróżnia?

JAKOŚĆ

projekt realizowany przez doświadczonych ekspertów

EFEKTYWNOŚĆ

gwarancja skutecznej realizacji poprzez dostęp do szerokiego grona specjalistów z różnych dziedzin posiadających doświadczenie w projektach o odmiennym charakterze

DOŚWIADCZENIE

realizacje przez gotowe zespoły, które wcześniej pracowały razem

INNOWACYJNOŚĆ

przenoszenie do biznesu rozwiązań z sektora naukowego dostępnych poprzez naszych trenerów i konsultantów wywodzących się ze środowisk akademickich

WSPÓŁPRACA

iteracyjny model współpracy gwarantujący łatwą kontrolę przebiegu realizacji, w tym kosztów i czasu