Analityk biznesu pełni funkcję kontaktową pomiędzy społecznością biznesową a dostawcami rozwiązań technologicznych. Kursanci nabędą umiejętności pełnego komunikowania wymagań zespołowi technicznemu przed zaprojektowaniem i wdrożeniem rozwiązań. Uczestnicy rozwiną umiejętności zarządzania i prowadzenia spotkań wymagane do ustalenia odpowiednich informacji, które pozwolą zrozumieć potrzeby środowiska biznesowego i użytkowników, stworzą najważniejsze dokumenty przedstawiane do odbioru, które są przydatne w działaniu zespołu programistycznego, zdefiniują główne zmiany, które należy przeprowadzić w przedsiębiorstwie w celu uzyskania sprawnie działających procesów, a także nauczą się sposobów zapewniania firmie pozycji umożliwiającej odniesienie sukcesu w projektach outsourcingowych.

Cel  Szkolenia

Uczestnicy kursu zdobędą następujące umiejętności:

 • pisanie precyzyjnych wymagań dla projektów
 • przygotowanie roboczego planu zarządzania wymaganiami
 • tworzenie struktury rozwiązywania problemów umożliwiającej udoskonalenie procesów
 • rozwinięcie zdolności przekazywania zakresu proponowanego rozwiązania dzięki wykorzystaniu kontekstowego diagramu projektu
 • określenie najlepszej metody tworzenia modeli dla różnych typów projektów
 • wdrażanie metody planu testowego projektu
 • efektywna współpraca ze zdalnymi członkami zespołu
 • tworzenie wydajnego środowiska outsourcingowego
 • stosowanie technik usprawniających procesy w projekcie

Adresaci Szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych i osób o pokrewnych specjalnościach, między innymi kierowników projektu, kierowników ds. jakości, klientów projektów, pracowników pomocy technicznej, inżynierów systemów oraz osób odgrywających ważną rolę w pracach nad projektami
Po ukończeniu tego kursu uczestnicy otrzymują 21 godzin kontraktowych lub punktów PDU, które mogą być konieczne do spełnienia wymagań związanych z uzyskaniem certyfikatu PMI na poziomie podstawowym lub kolejnych

Wymagania

Doświadczenie w pracy w zespole projektowym jest bardzo pożądane

Informacje Dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia


Część 1: Najważniejsze koncepcje dotyczące analizy biznesowej

 • definiowanie rezultatów pracy analityka biznesu w cyklu życia rozwiązania biznesowego oraz głównych ról analityka biznesu, kierownika projektu i kierownika technicznego
 • omówienie różnych typów projektów i cykli ich życia
 • omówienie głównych problemów dotyczących analizy biznesowej
 • określenie obszarów współpracy pomiędzy analitykiem biznesu a kierownikiem projektu

Część 2: Planowanie strategiczne i analiza przedsiębiorstwa

 • używanie planu strategicznego i przykładu biznesowego do określenia wymagań wysokiego poziomu
 • tworzenie wizji produktu z wykorzystaniem planu strategicznego i przykładu biznesowego
 • używanie przykładu biznesowego jako narzędzia do prowadzenia projektu i jego pomiaru
 • używanie diagramu kontekstowego do wyrażenia zakresu projektu i uzyskania porozumienia

Część 3: Uzyskiwanie wymagań

 • określanie różnych klas użytkowników
 • określanie źródeł wymagań
 • określanie wymagań osób podejmujących decyzje w projekcie
 • opracowanie analizy klas użytkowników
 • określenie celów uzyskania wymagań
 • porównanie głównych technik uzyskiwania wymagań umożliwiających ich gromadzenie
 • omówienie częstych problemów z uzyskiwaniem wymagań
 • przygotowanie do warsztatów z zakresu uzyskiwania wymagań


Część 4: Analiza wymagań

 • rozkładanie wymagań na elementy składowe
 • tworzenie modeli wymagań
 • badanie wymagań pod kątem możliwości realizacji
 • ocena wymagań pod kątem ryzyka
 • uzyskiwanie nowych wymagań i wymagań niższego poziomu
 • ustalanie priorytetów wymagań


Część 5: Specyfikacja wymagań

 • ustalanie struktury wymagań pod kątem możliwości użycia
 • określanie źródeł wymagań
 • ustalanie niepowtarzalnych oznaczeń dla każdego wymagania
 • określanie cech jakościowych


Część 6: Zarządzanie wymaganiami

 • planowanie wymagań
 • przygotowywanie punktu odniesienia dla wymagań
 • definiowanie procesu kontroli zmiany wymagań
 • omówienie roli komitetów ds. kontroli zmian wymagań
 • omówienie wpływu zmian na projekt oraz powodów przeprowadzenia analizy wpływu
 • modyfikowanie matrycy śledzenia zmian
 • omówienie zalet i wad stosowania narzędzi programowych do zarządzania wymaganiami
 • omówienie częstych wyzwań związanych z zarządzaniem wymaganiami


Część 7: Weryfikacja i sprawdzanie poprawności wymagań

 • definiowanie celu weryfikacji
 • omówienie technik weryfikacji wymagań
 • badanie procesu weryfikacji
 • definiowanie celu sprawdzania poprawności
 • omówienie technik sprawdzania poprawności wymagań
 • badanie procesu sprawdzania poprawności
 • modyfikowanie metody planu testowego projektu


Część 8: Podsumowanie kursu

 • omówienie zagadnień związanych z tworzeniem wymagań
 • badanie elastycznych metod uzupełniających
 • przypomnienie zagadnień dotyczących skalowalności
 • sformułowanie przepisu na pomyślne zakończenie projektu
 • omówienie znaczenia partnerskiej współpracy pomiędzy analitykami biznesu a kierownikami projektu

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email