Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje:

 • podstawy platformy .net i języka C#,
 • zapoznanie ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym Visual Studio oraz jego praktyczne
 • wykorzystanie podczas realizacji ćwiczeń,
 • wprowadzenie do programowania obiektowego,
 • zapoznanie z systemem typów dostępnych w języku C#,
 • poznanie podstawowych mechanizmów w języku C#.

Podczas szkolenia uczestnicy posiądą fundamentalną wiedzę wymaganą do rozpoczęcia tworzenia oprogramowania przy pomocy platformy programistycznej .NET oraz języka C#. Szkolenie skupia się na podstawowych i najczęściej stosowanych aspektach codziennej pracy z językiem C#. Praktyczne ćwiczenia wykonywane przez uczestników pod okiem instruktora pozwolą na dogłębne zrozumienie przedstawionych treści. Uczestnicy w szybki i przyjemny sposób wejdą do świata najpopularniejszej platformy programistycznej firmy Microsoft. Szkolenie jest prowadzone przez wieloletnich praktyków używających .NET i C# w swej codziennej pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób chcących poznać podstawy środowiska .NET, języka C# i programowania obiektowego, niezależnie od poziomu doświadczenia oraz znajomości poszczególnych języków programowania.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia oprogramowania w języku C# na platformie .NET.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • tworzenie rozwiązań programistycznych w języku C#,
 • zapoznanie z platformą programistyczną .NET,
 • zaznajomienie z paradygmatem programowania obiektowego.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca programowania w dowolnym języku.

Parametry szkolenia

3 dni (3*7 godzin).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób

Program szkolenia

 1. Architektura platformy .NET
  1. Elementy składowe platformy .NET
  2. Środowisko uruchomieniowe CLR
  3. Język pośredni CIL
  4. Kompilacja i uruchamianie programów w .NET
  5. Język zarządzany C#
  6. Centralne repozytorium współdzielonych bibliotek GAC
 2. Zintegrowane środowisko programistyczne Visual Studio
  1. Typy i struktura projektów
  2. Tworzenie i zarządzanie projektami
  3. Logiczna i fizyczna struktura rozwiązań
  4. Wybrane narzędzia środowiska Visual Studio
  5. Debuggowanie aplikacji
  6. Inne środowiska programistyczne dla .NET
 3. Podstawy programowania w C#
  1. Klasy, metody, pola, właściwości
  2. Podstawowe operatory i składnia języka
  3. Zapoznanie z zakresami widoczności
  4. Przekazywanie parametrów do metod
  5. Parametry opcjonalne i nazwane
  6. Metoda main i argumenty wywołania programu
  7. Podstawowa obsługa standardowego wejścia / wyjścia
  8. Instrukcje warunkowe
  9. Pętle sterujące
  10. Instrukcje break i continue
  11. Komentarze
 4. Typy danych
  1. Podział typów w języku C#
  2. Struktury a klasy
  3. Struktury
  4. Klasy
  5. Typ Object
  6. Klasy i obiekty
  7. Słowo kluczowe var
 5. Tablice i Kolekcje
  1. Tablice
  2. Tablice wielowymiarowe
  3. Używanie tablic
  4. Kolekcje
  5. Podstawowe rodzaje kolekcji
  6. Używanie kolekcji
  7. Podstawowe operacje na kolekcjach
 6. Obiekty i programowanie obiektowe w C#
  1. Programowanie obiektowe - wprowadzenie, filary
  2. Interfejsy
  3. Klasy abstrakcyjne
  4. Dziedziczenie
  5. Polimorfizm
  6. Słowo kluczowe override
  7. Słowo kluczowe virtual
  8. Słowo kluczowe sealed
  9. Enkapsulacja i zakres widoczności
  10. Klasy statyczne
  11. Metody statyczne
  12. Konstruktory i składowe odziedziczone
  13. Porównywanie obiektów i ich zawartości
  14. Przekazywanie, konwersja i rzutowanie obiektów, boxing
  15. Operatory rzutowania
  16. Definiowanie operatorów
  17. Zdarzenia
  18. Delegaty
  19. Metody anonimowe
  20. Wyrażenia lambda
  21. Klasy anonimowe
  22. Zarządzanie cyklem życia obiektów
 7. Typy generyczne
  1. Czym są typy generyczne?
  2. Podstawowe typy i kolekcje generyczne
  3. Używanie typów generycznych
  4. Deklarowanie własnych typów generycznych
 8. Obsługa wyjątków
  1. Czym są i jak działają wyjątki?
  2. Obsługa sytuacji wyjątkowych
  3. Ważniejsze typy wyjątków
  4. Tworzenie własnych typów wyjątków
 9. Operacje tekstowe
  1. Ciągi znaków i operacje na nich
  2. Formatowanie napisów
  3. Podstawy wyrażeń regularnych
  4. Internacjonalizacja i lokalizacja
 10. Obsługa Wejścia/Wyjścia
  1. Czym są strumienie?
  2. Rodzaje strumieni
  3. Używanie strumieni
  4. Kodowanie znaków
  5. Dostęp do plików
  6. Podstawowe informacje o serializacji danych, typy serializacji
 11. Inne aspekty programowania w C#
  1. Podstawowe informacje o Linq, Linq to objects
  2. Podstawy diagnostyki i logowania, dziennik zdarzeń, liczniki wydajności
  3. Podstawowe informacje na temat refleksji
  4. Kod niezarządzany, typy dynamiczne

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email