O nas

Sages sp. z o.o. jest firmą szkoleniową i doradczą, świadczącą usługi w zakresie IT zarówno dla firm z branży informatycznej, jak i firm z innych obszarów działalności, dla których wytwarzanie systemów jest koniecznym warunkiem rozwoju. Misją firmy jest wspieranie procesu projektowania, wytwarzania i wdrażania oprogramowania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, aby zminimalizować koszty, czas i ryzyko, związane z tymi przedsięwzięciami.

Naszą misję realizujemy poprzez podnoszenie kompetencji kadr w postaci szkoleń, coachingu i outsourcingu kompetencji, a także poprzez świadczenie wysoce specjalizowanych usług doradczych. Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą ponad 90 współpracujących trenerów i konsultantów, posiadających szerokie doświadczenie dotyczące rozwiązań technologicznych stosowanych w branży IT. Duża część kadry posiada stopień doktora nauk technicznych.

Wizją Sages jest łączenie wiedzy pochodzącej ze środowisk akademickich i doświadczenia ekspertów z obszaru praktycznych zastosowań w biznesie, aby budować kompetencje kadr w Polsce, a w szczególności przyczynić się do wzrostu efektywności i innowacyjności krajowej branży IT. Unikalny skład osobowy powoduje, że chcemy zbliżać ze sobą świat nauki i biznes, aby przekuwać wyniki prac naukowych na produkty, dające realną wartość dla klientów, a także wspomagać naukę poprzez organizowanie funduszy i kształcenie przyszłych profesjonalistów.

System zarządzania jakością ISO 9001:2009

Sages sp. z o.o. stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2009, w zakresie usług szkoleniowych i doradczych.

Standard Usługi Szkoleniowej

Sages sp. z o.o. stosuje Standard Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Rejestr firm szkoleniowych

Jesteśmy firmą wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00186/2009.

Rada Programowa

Jakub Koperwas
Jakub Koperwas

przez ponad 10 lat w roli programisty i architekta realizował aplikacje klasy korporacyjnej głównie dla branży finansowej na platformie Java. Obecnie od 2010 współtwórca i architekt rozwiązania typu CRIS , wdrożonego w wielu instytucjach w kraju oraz nagrodzonego na konferencji European University Information Systems 2015. Od strony technologii głównie zainteresowany platformą Java, silnikami reguł i procesów biznesowych oraz bazami dokumentowymi. Szczególnie zainteresowany specjalistyczna edukacją w IT. Od 2008 założyciel i prezes firmy szkoleniowo doradczej Sages, wspierającej firmy wytwarzające oprogramowanie. Jako trener IT przeprowadził osobiście około 100 szkoleń specjalistycznych, koordynował merytorycznie wiele złożonych projektów edukacyjnych , wdrożył do zawodu wielu trenerów IT oraz współodpowiada za rozwój oferty szkoleniowej. Od 2010 roku również pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskie,j obecnie na stanowisku adiunkta. Na PW prowadzi min autorski przedmiot z zakresu wytwarzania aplikacji internetowych i korporacyjnych.

ROZWIŃ ZWIŃ
Łukasz Kobyliński
Łukasz Kobyliński

Chief Science Officer w Sages oraz adiunkt w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, gdzie prowadzi projekty w Zespole Inżynierii Lingwistycznej. Od wielu lat zajmuje się analizą danych i uczeniem maszynowym, początkowo w odniesieniu do obrazów - w roku 2012 obronił doktorat na Politechnice Warszawskiej z tego zakresu - a obecnie w zastosowaniu do przetwarzania języka naturalnego. Szczególnie zainteresowany lingwistyką korpusową, analizą tekstu na poziomie morfoskładniowym i semantycznym, a także efektywnym przetwarzaniem dużych zbiorów danych. Posiada duże doświadczenie trenerskie - przeprowadził ponad 1000 godzin szkoleń i warsztatów.

ROZWIŃ ZWIŃ
Tomek Pająk
Tomek Pająk

na co dzień programista, team leader, architekt lub Scrum Master - w zależności od bieżących potrzeb. Nie boi się również zostać członkiem QA lub analitykiem, jeśli pomoże to Zespołowi osiągnąć cel, jakim jest oddanie produktu zgodnego z oczekiwaniami jego Właściciela. Kiedyś w projekcie od wyceny do wdrożenia, obecnie pracuje nad produktem płatności mobilnych. Nieustannie zdobywa doświadczenie podczas pracy nad systemami dla sektora finansowego (bankowości internetowe, płatności mobilne) i telekomunikacyjnego. Najczęściej pracuje z technologiami: Spring, Hibernate, Web Services, JBoss Drools oraz szeroko rozumianą Javą EE.

ROZWIŃ ZWIŃ
Karolina Zmitrowicz
Karolina Zmitrowicz

pracuje w branży IT od 10 lat. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie analizy biznesowej i inżynierii wymagań, zarządzania jakością i zarządzania projektami: pracowała dla wiodących organizacji finansowych w Republice Południowej Afryki, Holandii, Austrii, Słowacji, Włoszech i w Polsce. Podczas swojej kariery pełniła różne role, od testera, poprzez analityka i projektanta, po koordynatora projektów, co umożliwiło jej poznanie wielu aspektów realizacji projektów IT i nauczyło postrzegania podejmowanych tematów z różnych punktów widzenia. Praca w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach projektowych wykształciła w niej nie tylko umiejętności efektywnego planowania i koordynacji złożonych działań, ale i doskonałe umiejętności interpersonalne.Obecnie pracuje jako niezależny konsultant IT w obszarze biznesu i technologii wspierając organizacje m.in. w planowaniu i realizacji procesów analitycznych oraz czynności zarządzania jakością na przestrzeni całego cyklu życia rozwiązania. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje jako podstawę do rozwoju własnych metod doskonalenia procesów wytwarzania kładąc nacisk przede wszystkim na transparentność, efektywność i spójność procesów z celami biznesowymi przy jednoczesnej elastyczności i uniwersalności zastosowanych rozwiązań. Karolina jest autorką kilkanastu publikacji z obszaru zarządzania jakością, testowania, analizy biznesowej i zarządzania zespołem oraz książek m.in. Inżynieria wymagań w praktyce (PWN 2014). Jest wykładowcą akademickim na WSB w Gdańsku na studiach podyplomowych na kierunku Tester oprogramowania oraz kierownikiem studiów podyplomowych na kierunku Inżynieria wymagań w projektach informatycznych.

ROZWIŃ ZWIŃ
Piotr Nazimek
Piotr Nazimek

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2012 roku obronił doktorat z obszaru niezawodności systemów komputerowych. Zawodowo pracuje od 2003 roku. Interesuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem systemów komputerowych oraz inżynierią oprogramowania. Pracuje w projektach wykorzystujących karty elektroniczne takich jak systemy płatnicze i transportowe. Tworzył oprogramowanie dla bankomatów i terminali POS, realizował projekty kart miejskich w Białymstoku, Tarnowie, Poznaniu i Krakowie oraz projektował i weryfikował zabezpieczenia, a także wdrażał sprzętowe moduły bezpieczeństwa w aplikacjach płatności elektronicznych. Bierze udział w pracach Komitetu Technicznego Nr 172 ds. Kart Identyfikacyjnych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Prowadzi szkolenia z zakresu praktycznego stosowania kryptografii w systemach komputerowych. Wolny czas spędza na wyprawach rowerowych i w górach.

ROZWIŃ ZWIŃ
Tomek Sułkowski
Tomek Sułkowski

pracę z technologiami webowymi rozpoczął w 2004 roku jako full-stack developer. Specjalizuje się w tematyce front-endowej (CSS3, JavaScript, AngularJS, React) oraz w zagadnieniach związanych z tworzeniem użytecznych interfejsów użytkownika (frameworki UI i projektowanie UX). Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy z technologiami webowymi, a od 4 lat skupia się przede wszystkim na frontendowej warstwie aplikacji i stron internetowych. Od początku śledzi rewolucję, jaką w tym środowisku rozpoczęło pojawienie się platformy Node.js i na co dzień wykorzystuje w swojej pracy narzędzia usprawniające pracę z przeglądarką, które zaczęły się od tego czasu dynamicznie pojawiać. Jego pasją jest poszerzanie i dzielenie się wiedzą dotyczącą dynamicznie rozwijających się technik wykorzystywanych przy budowaniu aplikacji przeglądarkowych.

ROZWIŃ ZWIŃ
Sebastian Chmielewski
Sebastian Chmielewski

swój kontakt z komputerami zaczął od C64 i pierwszych dem pisanych w asemblerze. Obecnie zajmuje się techniczną stroną testowania - testami wydajności, bezpieczeństwa i automatyzacją. Wykonywał testy penetracyjne systemów bankowości internetowej, rozwiązań Big Data używanych przez instytucje finansowe i hydroelektrownie, klastra HPC, chmury AWS, platformy do budowy programowych robotów i aplikacji mobilnych Android i iOS. Miłośnik systemu FreeBSD, prostych rozwiązań i lekkich narzędzi.

ROZWIŃ ZWIŃ
Łukasz Andrzejewski
Łukasz Andrzejewski

to absolwent wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej na specjalnosci Symulacje Komputerowe. Pracuje aktywnie jako konsultant i programista z zakresu technologi Java, rozwiazan webowych oraz mobilnych. Posiada certyfikacje z zakresu technologii Java/Java EE. Trener z ponad dziewiecioletnim doswiadczeniem na sali szkoleniowej. Uczestnik szkolen i warsztatów przygotowujacych do prowadzenia zajec dydaktycznych.

ROZWIŃ ZWIŃ
Krzysztof Kozioł
Krzysztof Kozioł

Developer Java i PL/SQL. Współorganizator Confitury – konferencji dla programistów Java. Swoją przygodę zaczynał od BASIC’a na Elwro junior, poprzez Pascal na Amidze, a na studiach już na PC i maszynach SUN.

ROZWIŃ ZWIŃ

Nasi Trenerzy

Krzysztof Cabaj
Krzysztof Cabaj

jest certyfikowanym instruktorem kursów Cisco związanych z sieciami komputerowymi (Cisco Certified Network Associate  i Cisco Certified Network Professional) oraz bezpieczeństwem sieci komputerowych (Network Security, wcześniej Fundaments of Network Security). Od wielu lat prowadzi kursy z tematów takich jak sieci komputerowe, bezpieczeństwo systemów i sieci oraz techniki internetowe. Aktywnie uczestniczy w pracach grupy badawczej bezpieczeństwa sieciowego przy Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. W Sages jest odpowiedzialny za kursy związane z tematyką sieci komputerowych, w szczególności bezpieczeństwa sieciowego. W listopadzie 2009 obronił doktorat na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, gdzie aktualnie jest zatrudniony w Instytucie Informatyki na stanowisku adiunkta. Jego zainteresowania naukowe związane są z bezpieczeństwem sieciowym, systemami HoneyPot oraz możliwością wykorzystania metod eksploracji danych.

ROZWIŃ ZWIŃ
Piotr Kołaczkowski
Piotr Kołaczkowski

przygodę z programowaniem zaczynał już w podstawówce pisząc gry na ZX Spectrum i 286. Jest wielokrotnym laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych. W swojej pracy dąży do łączenia teorii z praktyką. Od wielu lat pracuje jako architekt oprogramowania i programista J2EE oraz specjalista od systemów baz danych. W Sages dzieli się posiadaną wiedzą prowadząc kursy baz danych oraz technik projektowania aplikacji w oparciu o Spring Framework. Wykonuje też usługi związane z optymalizacją baz danych i testami wydajnościowymi. Równocześnie prowadzi badania w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej dotyczące automatycznego strojenia baz danych. Jego zainteresowania naukowe związane są z inżynierią oprogramowania, metodami optymalizacji oraz systemami uczącymi się. Jest autorem kilku publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

ROZWIŃ ZWIŃ
Tomasz Łabuz
Tomasz Łabuz

z informatyką spotkał się na poziomie Atari 65XE i języków Basic i Action! Zawodowo zajmuje się programowaniem już kilkanaście lat, głównie na platformę Java z wykorzystaniem frameworków Spring i Wicket. W pracy ukierunkowany głównie na cel czyli działający program i zadowolony klient, nie zapomina przy tym o dobrych wzorcach projektowych i architekturze nie blokującej rozwoju systemu w przyszłości, posiada doświadczenie jako kierownik techniczny małych zespołów wykonawczych. W ciągu ostatnich 5 lat prawie rok spędził prowadząc szkolenia z Java, głównie ze Spring Framework, Hibernate, EJB i administracji serwerem JBoss. Z zamiłowania kucharz, lubi sobie również czasem pochodzić z aparatem fotograficznym.

ROZWIŃ ZWIŃ
Michał Dziadkowiec
Michał Dziadkowiec

interesuje się technologiami z zakresu tworzenia responsywnych i interaktywnych aplikacji internetowych (głównie HTML5, CSS3, js, node.js, Backbone, jQuery, NoSQL) oraz aplikacji natywnych na urządzenia mobilne z systemem iOS (Objective-C, Cocoa Touch). Swoją wiedzę zdobywa przez samokształcenie, ciągle poszukując nowych wyzwań.

ROZWIŃ ZWIŃ
Maciej Migacz
Maciej Migacz

Team leader, architekt, instruktor. Absolwent Politechniki Warszawskiej, aktywny zawodowo od prawie dziesięciu lat, w czasie których zdobywał doświadczenie w projektach dla największych firm i instytucji publicznych. Programuje w Java, Scala i Go, najczęściej buduje systemy backendowe z wykorzystaniem baz NoSQL. Od 2012 roku prowadzi firmę Semantive, specjalizującą się w rozwiązaniach typu big data i data science.

ROZWIŃ ZWIŃ
Łukasz Dziedziul
Łukasz Dziedziul

jest programistą z prawie 10-letnim doświadczeniem. Zaczynał od C++ Buildera, by następnie przejść do języka Java i Groovy. Tworzył aplikacje do obsługi danych telemetrycznych, systemy do zarządzania produkcją, pracował również przy obiegu dokumentów systemu elektronicznych usług publicznych. Obecnie rozwija oprogramowanie dla sektora telekomunikacyjnego wykorzystując Javę 8. Często korzysta ze Springa (w tym Spring Boot), Grails, AngularJS. Lubi narzędzia DevOps, Continous Integration i Linuksa. Współzałożyciel CoderDojo w Polsce - inicjatywy uczenia dzieci kreatywnego wykorzystania technologii informatycznych. Prywatnie fan komiksów i Marvel Cinematic Universe.

ROZWIŃ ZWIŃ
Krzysztof Jelski
Krzysztof Jelski

jest doświadczonym developerem Javy i C#, praktykującym Test-Driven Development. Od 2009 roku prowadzi szkolenia i warsztaty z TDD, Agile Software Development, Specification by Example. Pracuje na sposób Agile’owy i przez szkolenia oraz coaching uczy innych tworzenia oprogramowania w ten sposób. Chce, aby software efektywnie pomagał innym w życiu i pracy, dlatego kładzie duży nacisk na komunikację i interpersonalne aspekty pracy zespołów. Związany na co dzień z firmą Pragmatists . Właściciel agile-elearning.pl, promuje online’owe szkolenia z Agile’owych praktyk inżynierskich.

ROZWIŃ ZWIŃ
Dariusz Kaczyński
Dariusz Kaczyński

pracuje zawodowo jako Software Developer już 9 lat, od pierwszego projektu z wykorzystaniem Spring Framework, wtedy jeszcze w wersji 1. W następnej firmie wdrażał to rozwiązanie do projektów standaryzując kluczowe działania developerskie i usprawniając proces tworzenia oprogramowania. Jest założycielem Warsaw Spring Labs, gdzie pod skrzydłami i przy współpracy warszawskiego JUG’a, współtworzy regularne warsztaty na temat produktów z rodziny Spring.

ROZWIŃ ZWIŃ
Radosław Stankiewicz
Radosław Stankiewicz

jest specjalistą IT z szerokim zapleczem teoretycznym i praktycznym. Od 2006 roku zdobywa doświadczenia w różnych dziedzinach - od technologii mobilnych do JEE - a wszystko to w całej różnorodności projektów i środowisk m.in. bankowości, telekomunikacji, sektorze publicznym. Aktualnie pracuje na stanowisku IT Expert w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie rozwija frontend Bankowości Elektronicznej oraz platformę Big Data.

ROZWIŃ ZWIŃ
Szymon Kulec
Szymon Kulec

Absolwent Politechniki Warszawskiej, zawodowo aktywny już prawie dekadę. Programista z zacięciem do architektury, wielbiciel swojego zawodu, pragmatyk, prelegent. Jeden z liderów Warszawskiej Grupy .NET. Miłośnik systemów rozproszonych; entuzjasta rozwinięć skrótów DDD, CQRS, ES; sympatyk 'continous delivery' i innych ułatwień procesu wytwórczego. Antyfan ślepego stosowania wzorców i narzędzi. Kontrybutor i twórca rozwiązań OSS.

ROZWIŃ ZWIŃ
Radosław Szmit
Radosław Szmit

jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, doktorantem Zakładu Sterowania PW prowadzącym zajęcia dydaktyczne na Wydziale Elektrycznym PW. Projektant, programista w projekcie Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych realizowanego przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, oraz Otwarty System Antyplagiatowy realizowanego przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Zawodowo konsultant IT specjalizujący się w rozwiązaniach Java Enterprise Edition, zwolennik Agile oraz Sware Craftsmanship. Prywatnie miłośnik tanga argentyńskiego, adept Israeli Krav Maga, entuzjasta nowoczesnych technologii, zapaleniec gry w koszykówkę, hobbysta savoir-vivre, wielbiciel thrillerów psychologicznych, amator gotowania oraz pasjonat fizyki teoretycznej.

ROZWIŃ ZWIŃ
Bartłomiej Tartanus
Bartłomiej Tartanus

jest programistą z pasji, matematykiem z wykształcenia. Taka mieszanka znalazła do tej pory zastosowanie w projekcie badawczym NEKST - współtworzył polską wyszukiwarkę internetową, gdzie był odpowiedzialny m.in. za moduł odpowiadający na pytania w języku naturalnym. Tam poznał czym jest Big Data i jak z pomocą żółtego słonia o imieniu Hadoop można ten temat ujarzmić. Obecnie jako deweloper Java EE tworzy Otwarty System Antyplagiatowy - OSA oraz pracuje jako data scientist w domu mediowym. Dodatkowo udziela się dydaktycznie na wydziale MiNI Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z programowania z językach C/C++ oraz R. Prywatnie amator perkusji.

ROZWIŃ ZWIŃ
Grzegorz Chaś
Grzegorz Chaś

swoje pierwsze kroki w programowaniu stawiał już na Atari 800XL. Podczas kilkunastoletniej praktyki, potwierdził swoją wiedzę certyfikatami SCJP i SCWCD, a doświadczenie praktyczne wyniósł ze współpracy z Polską Akademią Nauk, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Oprócz pracy naukowej, umiejętności zdobywał między innymi w takich firmach jak SoftProject, IBM oraz Orange. W swojej pracy niejednokrotnie pełnił funkcję programisty, konsultanta, a także "team leadera". Jego główną dewizą jest umiejętne połączenie teorii z praktyką, a pasją dzielenie wiedzy z innymi. Ostatnie lata spędził prowadząc szkolenia z Java, głównie ze Spring Framework, Hibernate, JHipster oraz Vaadin.

ROZWIŃ ZWIŃ
Paweł Kierat
Paweł Kierat

to doświadczony twórca aplikacji webowych i desktopowych w Javie. Na co dzień realizuje projekty oparte o Spring Framework i JEE dla krajowych i międzynarodowych instytucji m.in. z branży finansowej, transportowej, reklamowej. Jego pasją jest logika (programowanie logiczne, silniki reguł biznesowych), lingwistyka obliczeniowa oraz programowanie funkcyjne. Prywatnie – amator sportów wodnych, survivalu i gitary klasycznej.

ROZWIŃ ZWIŃ
Tomasz Uss
Tomasz Uss

jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławkiej. Specjalizuje się w obszarze testów wydajnościowych oraz automatyzacji testowania usług sieciowych, posiada ekspercką znajomość narzędzi SoapUI oraz JMeter. Obecnie pracuje jako Quality Assurance Technical Expert w firmie Atos Polska S.A.

ROZWIŃ ZWIŃ
Krzysztof Ścira
Krzysztof Ścira

w branży znany jako Procek - front-end developer z wieloletnim doświadczeniem. Prezes spółki desi9n.pl - firmy zajmującej się tworzeniem hybrydowych aplikacji mobilnych, stron internetowych oraz dedykowanych rozwiązań webowych. Wielokrotny prelegent na konferencjach i wydarzeniach programowania urządzeń mobilnych, spotkaniach starupowych i eventach studenckich. Trener programowania: Cordova / Phonegap, HTML5, CSS3, JavaScript z jQuery, AngularJS. W wolnych chwilach pasjonat boksu olimpijskiego.

ROZWIŃ ZWIŃ
Rafał Kaszczuk
Rafał Kaszczuk

na co dzień pracuje jako Team Leader i architekt SOA w grupie Fuero, gdzie zajmuje się tworzeniem systemów rozproszonych w oparciu o środowiska chmurowe i bazy NoSQL. Jego przygoda z bazami MongoDB zaczęła się ponad 4 lat. W tym czasie udało mu się przeprowadzić kilka udanych wdrożeń zarówno niewielkich architektur jednoinstancjowych jak i dużych klastrów obsługujących miliony użytkowników. Możecie znać go z prowadzonych prelekcji na temat rozwiązań NoSQL oraz wystąpień w ramach Polish Mongo Users Group.

ROZWIŃ ZWIŃ
Krzysztof Suszyński
Krzysztof Suszyński

Główny Programista w Centralnym Ośrodku Informatyki oraz trener firmy SAGES. Z technologiami IT ma profesjonalnie do czynienia od 2007 roku i obecnie zajmuje się głownie metodykami DevOps oraz technologiami Puppet, Java oraz Ruby. Technologie te oraz metodyki z powodzeniem stosuje na co dzień w dużych projektach, start-upach i projektach open-source. Z jego inicjatywy rozpoczęto udostępnianie wybranego oprogramowania wytwarzanego w Centralnym Ośrodku Informatyki na GitHubie. Opublikował na otwartej licencji kilka modułów Puppet między innymi: JBoss, Glassfish, XtreemFS, Artifactory, Flyway, Herald oraz kilka bibliotek Java m.in.: WFirma, Eid, Hiera Preferenes. Prowadzi szkolenia z wyżej wymienionych tematów dla firmy SAGES oraz w ramach inicjatyw takich jak Warsaw Puppet User Group, Warsaw Java User Group czy WarsawJS.

ROZWIŃ ZWIŃ
Bartosz Broda
Bartosz Broda

zarządza zespołami od ok. 7 lat. Zarządzał zespołami naukowymi (od 3-15 osób), koordynował pracę zespołów. Tematem przywództwa pasjonuje się od kilku lat. Obecnie pełni rolę kierownika zespołów i projektów w międzynarodowej korporacji. Oprócz doktoratu z informatyki, ukończył podyplomowe studium coachingu na SWPS, dzięki któremu poznał mechanizmy psychologiczne wpływające na zachowania ludzi i grupy. Uczestniczył w kilkunastu warsztatach związanych z przywództwem i kierowaniem zespołów.

ROZWIŃ ZWIŃ
Jakub Nowacki
Jakub Nowacki

Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Bristolskiego, gdzie obronił doktorat z matematyki stosowanej. Na co dzień łączy umiejętności analityczne i programistyczne. Najbardziej interesuje się rozproszonym przetwarzaniem i analizą dużych zbiorów danych. Zaczynał przygodę z programowaniem w językach C i C++, jednak obecnie najlepiej czuje się w świecie Javy i Pythona.

ROZWIŃ ZWIŃ
Adam Matłacz
Adam Matłacz

Inżynier, mówca, trener takich umiejętności jak autoprezentacja, charyzma oraz wystąpienia publiczne. Na co dzień Analityk Systemowy w firmie zajmującej się tworzeniem i wdrażaniem systemów IT dla dużych firm i korporacji. Ukończył studia Inżynierskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Certyfikowany trener biznesu.

ROZWIŃ ZWIŃ
Tomasz Sobczak
Tomasz Sobczak

pracuje w polskim oddziale szwedzkiej firmy Findwise. Przede wszystkim zajmuje się dostarczaniem rozwiązań opartych o technologie wyszukiwania i przetwarzania danych niestrukturalnych. Doradza organizacjom jak przechowywać dane, zarządzać nimi i budować dostęp do informacji. Na co dzień pracuje z tematami związanymi z architekturą informacji, wyszukiwarkami korporacyjnymi, oprogramowaniem open source (m.in. Lucene, Solr, Elasticsearch). Wcześniej pracował w Agorze dla serwisu Gazeta.pl, gdzie zajmował się m.in. wyszukiwarką portalową. Aktualnie współpracuje z klientami z wielu sektorów w Polsce i za zagranicą. Projekty, w których uczestniczy, dotyczą różnorodnych systemów (intranet, e-commerce, bazy wiedzy etc.), ale mają jedną wspólną cechę: dostęp do informacji. Tomasz jest organizatorem warszawskiej grupy dyskusyjnej ESWM poświęconej technologiom wyszukiwania oraz tematom pokrewnym. Jest również członkiem Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań. Interesuje się zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwie oraz budowaniem kultury organizacyjnej.

ROZWIŃ ZWIŃ
Paweł Kieżyński
Paweł Kieżyński

na co dzień prowadzi firmę zajmującą się tworzeniem oprogramowania. Interesuje się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację oraz optymalizację procesów w przedsiębiorstwach. Bierze udział w projektach budowy i rozwoju systemów assistance oraz likwidacji szkód, logistycznych oraz e-commerce.

ROZWIŃ ZWIŃ
Kamil Szymański
Kamil Szymański

software developer, entuzjasta JVM i open-source, aktywny członek Java community.

ROZWIŃ ZWIŃ
Piotr Szmielew
Piotr Szmielew

zawodowy programista Rails od ponad 7 lat. Absolwent informatyki, obecnie przygotowuje z tej dziedziny doktorat (interpolacja nieparametryczna). Po drodze otarł się też o filozofię, matematykę i ekonomię. Pracował jako dziennikarz ekonomiczny w ogólnopolskiej gazecie, prowadził zajęcia na UW, kursy programowania dla osób zupełnie początkujących (między innymi Rails Girls Wrocław i Poznań), a także szkolenia z umiejętności miękkich. Aktualnie pracuje w Astarium, właścicielu portalu KOLEO, jako senior backend developer i prowadzi zajęcia dla zaocznych studentów Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW.

ROZWIŃ ZWIŃ
Michał Kordulewski
Michał Kordulewski

doświadczony programista specjalizuje się w technologiach Java Enterprise Edition, zainteresowania skupiają się przede wszystkim na warstwie middleware oraz przetwarzaniu danych, posiadający także wielostronne doświadczenie w innych technologiach. Zwolennik open-source, fascynat samokształcenia i nowych wyzwań. Zawodowo związany z sektorem finansowym, zaś prywatnie miłośnik przyrody i podróży.

ROZWIŃ ZWIŃ
Marcin Dzierżak
Marcin Dzierżak

specjalista w technologiach Java Enterprise Edition. Doświadczony w rolach programisty, Scrum Mastera, architekta i trenera. Kilkunastoletnie doświadczenie zdobywał przy rozwoju systemów m.in. z branży administracyjnej, finansowej, rekrutacyjnej oraz platform korporacyjnych. Posiada certyfikacje z zakresu technologii Java. Prywatnie - amator żeglarstwa i gitary basowej.

ROZWIŃ ZWIŃ
Michał Baliński
Michał Baliński

architekt oprogramowania specjalizujący się w systemach integracyjnych (EAI/SOA/Mikroserwisy) oraz chmurach obliczeniowych. Od kilkunastu lat tworzy rozwiązania IT w oparciu o platformę Java. Są to zarówno typowe projekty IT dla dużych korporacji, jak również prace R&D nad innowacyjnymi produktami z obszarów Cloud Computing, M2M Connectivity oraz High Peformance Computing. Aktualnie związany z Oberthur Technologies R&D Poland.

ROZWIŃ ZWIŃ
Jakub Łukasik
Jakub Łukasik

programista i projektant rozwiązań z ponad 10-letnim doświadczeniem. Obecnie full-stack developer, wcześniej architekt IT i team leader. Specjalizuje się w tematyce back-endowej, szczególnie PHP i frameworku Symfony. Posiada certyfikaty SensioLabs Certified Symfony Developer (Expert) oraz Zend Certified Engineer. Od dwóch lat związany z tematyką front-endową, głównie z frameworkiem Angular. Entuzjasta platformy Node.js oraz aplikacji opartych o MEAN i MERN Stack.

ROZWIŃ ZWIŃ
Agata Fijewska
Agata Fijewska

psycholog, ukończyła Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej; trener, ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Psychoedukacji Intra. Pracuje jako terapeuta indywidualny i grupowy. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów umiejętności z zakresu komunikacji,współpracy grupowej, asertywność, radzenie sobie ze stresem, oraz twórczego myślenia.

ROZWIŃ ZWIŃ
Paweł Mazur
Paweł Mazur

entuzjasta rozwoju sztucznej inteligencji, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Macquarie University w Sydney, gdzie obronił doktorat z obszaru przetwarzania języków naturalnych. Przez cztery lata był zatrudniony w Samsung Electronics w dziale badawczym prowadzącym prace nad systemami inteligentnymi, a obecnie kieruje zespołem badawczym w obszarze przetwarzania mowy w Amazonie.

ROZWIŃ ZWIŃ
Mateusz Kulesza
Mateusz Kulesza

doświadczony programista, architekt i specjalista JavaScript. HTML i CSS nie kryją przed nim żadnych tajemnic. Posiada 10-letnie doświadczenie w skalowaniu i kontrolowaniu aplikacji webowych i desktopowych. Wolne chwile spędza na studiowaniu zachowań ludzi oraz przedsiębiorstw.

ROZWIŃ ZWIŃ
Mateusz Kraiński
Mateusz Kraiński

Inżynier i pasjonat robotyki. Bogate doświadczenie zdobywał już na studiach, kierując pracami kilku zespołów studenckich. Programuje w C/C++, Pythonie, JavaScripcie, R, zna świetnie platformy AVR, STM32, Arduino, Raspberry Pi. Implementował framework Robot Operating System na autorskich platformach naukowych typu łazik marsjański i robot rolniczy. Obecnie stażysta w Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie buduje robota kartezjańskiego do testowania procedury dokowania Europejskiego Ramienia Robotycznego. Interesują go tematy takie jak postrzeganie rzeczywistości, sensoryka i systemy rozproszone.

ROZWIŃ ZWIŃ
Martyna Wójcik
Martyna Wójcik

Specjalistka ds. rekrutacji z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu zespołów IT. Przez wiele lat wspierała Klientów zewnętrznych, działając z ramienia agencji rekrutacyjnej. Aktualnie wspiera intensywny rozwój jednej z największych firm softwarowych na świecie. Doskonale zna i rozumie wyzwania stojące przez pracodawcami. Obserwuje rynek, śledzi trendy. W realizacji codziennych zadań wykorzystuje i wciąż rozwija wiedzę z obszaru nowoczesnych narzędzi HR, prawa pracy, employer brandingu, nieustannie poszukuje nowych sposobów rekrutacji i kanałów komunikacji z kandydatami. Prowadzi szkolenia dla specjalistów ds. rekrutacji w branży IT.

ROZWIŃ ZWIŃ
Matt Harasymczuk
Matt Harasymczuk

pomaga dużym i małym firmom, start-upom oraz organizacjom rządowym przy wdrażaniu procesów, zwinnych metodyk oraz dobrych programistycznych praktyk wytwarzania oprogramowania. Nadal programuje i uczestniczy w spotkaniach community developerskiego. Nauczył się na sobie wiele technik, metryk i metod inżynierii software’u takich jak XP, CI/CD, TDD, BDD, Code Review, Pair Programming, Clean Code i Software Craftsmanship. Jako Software Engineer w Allegro przez kilka lat współtworzył techniczną część Agile’owej transformacji. Później jako Architektowi Procesów w Centralnym Ośrodku Informatyki przy MSWiA zostało mu powierzone pierwsze wdrożenie Agile (techniczne i biznesowe) w organizacji rządowej w Polsce. Prelegent na wielu konferencjach m.in CarrerCon, 4Developers,CybercomDEV.

ROZWIŃ ZWIŃ