Sparx Systems Enterprise Architect

Sparx Systems logoSages jest partnerem firmy Sparx Systems w dziedzinie dystrybucji oprogramowania (posiadamy status Systems Reseller). W szczególności oferujemy wszystkie wersje oprogramowania Enterprise Architect, które jest najbardziej renomowanym narzędziem programistycznym, wspierającym modelowanie (UML, BPMN, BPEL, DDS, MDA, UPDM, CORBA, SysML, ArchiMate, WSDL, DoDAF, TOGAF, SoaML, MODAF, SPEM). Enterprise Architect wykorzystywany jest przez naszych trenerów w czasie szkoleń z zakresu modelowania.

Zapytaj o ceny lub złóż zamówienie.

Wersje oprogramowania

  • Ultimate
  • Business & Software Engineering
  • Systems Engineering
  • Corporate
  • Professional 
  • Desktop
  • EA Lite

Porównanie wersji

  Ultimate Systems Engineering Business & Software Engineering Corporate Professional Desktop
.EAP Project Files x x x x x x
Advanced UML 2.4.1 Modeling x x x x x x
ArchiMate 2.0 x x x x x x
Automation API x x x x x x
BPMN 2.0 x x x x x x
Business Process Modeling x x x x x x
Ecore x x x x x x
Element List (Tabular Editing) x x x x x x
Gantt Charts x x x x x x
Hand Drawn Mode x x x x x x
Learning Center x x x x x x
Metadata/repository Advanced Search x x x x x x
Mind Mapping x x x x x x
OMG XMI x x x x x x
PDF Report Generation x x x x x x
Personal Information Window x x x x x x
Profile/Metamodel Extensibility x x x x x x
Project Tasks x x x x x x
Relationship (Traceability) Matrix x x x x x x
Report Generation: HTML and Rich-Text x x x x x x
Report Customization: WYSIWYG Template Editor (for Rich-Text Reports) x x x x x x
Requirements Management x x x x x x
Risk, Task and Image Objects x x x x x x
RTF Reporting API x x x x x x
Save Diagrams as PDF x x x x x x
Shape Scripts/Customization x x x x x x
SOMF 2.1 x x x x x x
Statechart Editor x x x x x x
Test Management x x x x x x
Version Control Integration x x x x x x
Version Control TFS 2010 Support x x x x x x
Working Sets x x x x x x
XMI Import and Export (2.1, 1.2, 1.1, 1.0) x x x x x x
Allocated Work x x x x x  
ArcGIS x x x x x  
Business Process Simulation *** x x x x x  
Code Engineering x x x x x  
Database Engineering x x x x x  
Debug & Visualize Applications x x x x x  
Execution Analyzer Menu x x x x x  
MDG Technologies (Create)* x x x x x  
Model Driven Architecture (MDA) x x x x x  
Project Discussion Forum x x x x x  
Replicate .EAP Projects x x x x x  
Reverse Engineer Binaries (Java, .NET) x x x x x  
Shared Models x x x x x  
Test Points x x x x x  
Win 32 User Interface Designs x x x x x  
WSDL Engineering x x x x x  
XML Schema (XSD) Engineering x x x x x  
Audit Model Changes x x x x    
Baseline Diff/Merge x x x x    
DBMS Repository** x x x x    
Floating Edition Available x x x x    
Gap Analysis x x x x    
Lazy Load x x x x    
Model Mail x x x x    
Project Calendar x x x x    
Scripting with JScript, VBScript and Javascript x x x x    
Security (Role-based) x x x x    
Task Allocations x x x x    
TOGAF Gap Analysis x x x x    
WAN Optimizer x x x x    
BPEL Generation from BPMN diagrams x   x      
BPEL 2.0 Generation x   x      
BPMN Simulation x   x      
Business Rules Composer x   x      
Executable Code Generation from Behavioral Models x  x x      
Math Support built into Script Engines x  x x      
Ada 2005 Code Engineering x  x
     
Real-Time, HDL Code Engineering and Profiles x  x
     
SysML 1.2, 1.1 x  x
     
SysML Parametric Model Simulation x  x
     
Nowe w Enterprise Architect 10.x Ultimate Systems Engineering Business & Software Engineering Corporate Professional Desktop
Document Fragments in Reporting x x x x x x
Export Model Reference Data for Calender events, Team Review, Gap Matrix Profiles, and UML Patterns x x x x x x
Profile Authoring Helpers x x x x x x
Project Gantt View x x x x x x
Relationship Matrix Textual Overlays x x x x x x
Debug using JDWP protocol x x x x x
GML 3.2.1 x x x x x
Reverse engineer user defined languages x x x x x
Testpoints for VB.NET x x x x x
Debugging of Jscript, VBScript and JavaScript x x x x

User Interface Simulation x x x x

SysML 1.3 x xDołączone rozszerzenia MDG Ultimate Systems Engineering Business & Software Engineering Corporate Professional Desktop
UPDM x x x      
Visual Studio 2005/2008 Integration x x x      
Eclipse Integration x x x      
Visual Studio Link x x x      
Eclipse Link x x x      
Zachman x
x      
TOGAF x
x      
DDS x x
     
SysML x x
     
DOORS Link x

     

* Technologie MDG sprzedawane oddzielnie mogą wymagać dodatkowej licencji.
** Wspierane systemy DBMS: MSSQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Progress OpenEdge, MSDE, Adaptive Server Anywhere.
*** Wsparcie dla ręcznej symulacji w wersji Professional, wsparcie dla automatycznej symulacji w wersji Corporate i wyższych.

Enterprise Architect packaging