Szkolenia w Sages

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń w Sages?

Sages to przede wszystkim unikalna oferta ponad 200 specjalistycznych szkoleń konsultacyjnych i wyjątkowy zespół trenerski, w którego skład wchodzą doświadczeni programiści, testerzy, architekci, analitycy i kierownicy projektów, a także twórcy wolnego oprogramowania Łącznie w ofercie posiadamy ponad 2000 szkoleń IT: autorskich i partnerskich, co umożliwia nam kompleksową obsługę większości potrzeb szkoleniowych zespołów wytwarzających oprogramowanie..

Dowiedz się więcej o naszych przewagach.

Jakie usługi oferujemy?

Szkolenia otwarte

Szkolenia stacjonarne, zdalne, weekendowe, wieczorowe lub indywidualne w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w katalogu szkoleń, na które może zapisać się każda osoba zaintersowana danym tematem szkolenia. Po odbyciu szkolenia uczestnik otrzymuje Certyfikat Ukończenia Szkolenia.

Szkolenia dedykowane

Szkolenia realizowane dla grup, dedykowane dla zespołów pracowników z jednej firmy, dostosowane do potrzeb zidentyfikowanych w wyniku analizy przedszkoleniowej. Szkolenia prowadzimy w siedzibie klienta (w całym kraju), a także w naszych salach szkoleniowych. Jesteśmy w stanie dostarczyć szkolenia nietypowe, sprofilowane pod unikalne potrzeby zespołów IT.

Laboratoria

Laboratoria umożliwiają wykonanie indywidualnego projektu, realizowanego w sposób zwinny, pod nadzorem specjalisty. Projekt składa się z 3 iteracji, z których każda trwa 2 tygodnie. W trakcie iteracji trener wykonuje code review, a po każdym etapie uczestnik otrzymuje możliwość odbycia 30-60 minutowych konsultacji online z trenerem. Na koniec trener wraz z uczestnikiem dokonują retrospekcji i podsumowania projektu.

Certyfikacja

Certyfikacja Sages składa się z dwóch etapów: wykonania samodzielnego projektu oraz godzinnej sesji kodowania na żywo. Projekt recenzowany jest przez dwóch specjalistów, ekspertów w swojej dziedzinie. Po pomyślnym zaliczeniu obu etapów uczestnik otrzymuje Certyfikat Kompetencji Sages (CKS), ma także możliwość upublicznienia swojego projektu oraz recenzji.

Doradztwo

Doradzamy na każdym etapie procesu wytwarzania oprogramowania, a także testów systemów istniejących: realizujemy testy bezpieczeństwa i testy wydajnościowe. Służymy pomocą w przypadku realizacji wyjątkowo złożonych systemów i nietypowych integracji.

Dowiedz się więcej na temat naszych usług doradczych.

Coaching indywidualny

Szkolenie zdalne 1:1 (trener - uczestnik) w zakresie ustalanym indywidualnie z klientem, realizowane w trybie zwykłym lub weekendowym.


Jak zamówić szkolenie dedykowane?

  1. Za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail biuro@sages.com.pl prosimy o zgłoszenie swoich potrzeb szkoleniowych, wskazując interesujące Państwa zagadnienie.
  2. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem, w celu przeprowadzenia wstępnej analizy wymagań i doprecyzowania zakresu merytorycznego.
  3. Przesyłamy do akceptacji ramowy program szkolenia, a także portfolio trenera.
  4. Rezerwujemy termin szkolenia.
  5. Przesyłamy ankiety dla wszystkich uczestników szkolenia, celem poznania stanu ich wiedzy przed szkoleniem, aby odpowiednio rozłożyć akcenty podczas szkolenia.
  6. Po zakończeniu szkolenia prosimy uczestników o wyrażenie opinii na jego temat, poprzez wypełnienie ankiety satysfakcji.

Jak zarezerwować miejsce na szkoleniu otwartym?

  1. Prosimy o znalezienie za pomocą wyszukiwarki, katalogu lub terminarza interesujące Państwa szkolenie. W razie problemów służymy również poradą w doborze odpowiedniego tematu. Prosimy wówczas o kontakt na adres email biuro@sages.com.pl.
  2. Po wyborze odpowiedniego szkolenia, prosimy o wypełnienie formularza rezerwacyjnego, do którego prowadzi przycisk Rezerwuj w prawej części karty szkolenia.
  3. Skontaktujemy się z Państwem w celu ostatecznego potwierdzenia rezerwacji i potwierdzenia terminu.

Szkolenia otwarte

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia odbywające się w sali szkoleniowej w dni robocze. Sprzęt, niezbędne oprogramowanie oraz środowisko szkoleniowe zapewnia Sages.

Szkolenia zdalne

Szkolenia podczas których trener porozumiewa się z uczestnikami za pomocą platformy szkoleniowej. Do uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest posiadanie dostępu do komputera oraz Internetu. Niezbędne oprogramowanie oraz środowisko szkoleniowe zapewnia Sages.

Szkolenia wieczorowe

Szkolenia w formie stacjonarnej odbywające się dwa dni robocze w tygodniu w godzinach 17:30-21:00. Podczas kursu uczestnik korzysta z własnego sprzętu - Sages zapewnia niezbędne oprogramowanie oraz środowisko szkoleniowe.

Szkolenia weekendowe

Szkolenia stacjonarne odbywające się w soboty i niedziele w godzinach 9:00-17:00. Szkolenia dłuższe niż 2 dni rozłożone są na kolejno następujące po sobie weekendy. Oferta skierowana do osób, które nie dysponują czasem wolnym w ciągu tygodnia. Podczas kursu uczestnik korzysta z własnego sprzętu - Sages zapewnia niezbędne oprogramowanie oraz środowisko szkoleniowe.

Stacjonarne Weekendowe Wieczorowe Zdalne
sala szkoleniowa
zdalna sala szkoleniowa
lunch
potwierdzenie uczestnictwa
zapewniony sprzęt

Typy szkoleń

Foundations

Szkolenia skierowane głównie do biznesu, team leaderów, analityków, architektów. Prezentują ujęcie wysokopoziomowe, koncentrujące się na istocie tematu, wadach i zaletach rozwiązań, przesłankach do stosowania itp.

Team skills

Szkolenia z pogranicza szkoleń miękkich i szkoleń technologicznych - skierowane do zespołów, ukierunkowane na komunikację członków zespołu w odniesieniu do określonej metodyki pracy i/lub narzędzi IT.

360-view

Szkolenia warsztatowe z reguły omawiające cały ekosystem danej technologii, nie koncentrujące się nadmiernie na poszczególnych aspektach. Dostarczają całościowej wiedzy, pozwalając na dalszą samodzielne podjęcie tematu przez uczestnika. Warsztaty pozwalają na praktyczne przećwiczenie kluczowych z punktu widzenia szkolenia problemów. Przeznaczone dla małych grup - max. 8-osobowych, umożliwiają zindywidualizowaną pracę z uczestnikiem w trakcie szkolenia.

Tutorial

Szkolenia warsztatowe skoncentrowane na zaprezentowaniu w krótkim czasie możliwości konkrentej technologii lub zagadnienia poprzez samodzielne wykonanie prostych zadań. Formuła adresowana do dużych grup - uczestnicy, podążając za trenerem, rozwiazują wybrany praktyczny problem. Brak możliwości zindywidualizowanej pracy z uczestnikiem podczas szkolenia.

In-depth

Szkolenia warsztatowe koncentrujące się na jednej technologii lub małym zestawie technologii, mające na celu dogłębne poznanie danego zagadnienia i przećwiczenie niemal każdego aspektu. Przeznaczone dla małych grup - max. 8-osobowych, umożliwiają zindywidualizowaną pracę z uczestnikiem w trakcie szkolenia.

Certification preparation

Szkolenia ukierunkowane na przygotowanie do zdania egzaminu certyfikacyjnego z danego zagadnienia. Koncentrują się na materiale wymaganym do certyfikacji, omawiają formułę egzaminu itp.

Quick start

Szkolenia warsztatowe będące skróconą formą szkolenia 360-view. Mają na celu zebranie kilku różnych technologii potrzebnych do osiągnięcia konkretnego celu. Narzucają uczestnikom szybkie tempo pracy, koncentrują się na gotowych rozwiązaniach. Przeznaczone dla małych grup - max. 8-osobowych, umożliwiają zindywidualizowaną pracę z uczestnikiem w trakcie szkolenia.