Każdy projekt rozwoju infrastruktury informatycznej, prowadzony przez firmę zewnętrzną lub samodzielnie, wymaga innej metody zarządzania wymaganiami. Nawet 70% projektów informatycznych zakończonych niepowodzeniem jest bezpośrednio powiązanych z nieprawidłowym zarządzaniem wymaganiami. Kursanci nauczą się rozwijać główne umiejętności wymagane do ograniczenia liczby przyczyn niepowodzeń projektów zależnych od wymagań oraz opracują narzędzia i techniki używane w całym procesie zarządzania wymaganiami, metody przeprowadzania kontroli i sposoby ograniczania ryzyka.

Cel  Szkolenia

Uczestnicy kursu zdobędą następujące umiejętności:

 • określenie głównych problemów występujących w procesie zarządzania wymaganiami
 • sporządzanie precyzyjnych i zwięzłych wymagań
 • opracowanie matrycy śledzenia zmian oraz dokumentu zawierającego specyfikację wymagań
 • definiowanie odpowiednich klas wymagań dotyczących projektu
 • wyjaśnienie ról i zakresów odpowiedzialności osób związanych z zarządzaniem wymaganiami
 • określenie różnic pomiędzy standardami specyfikacji wymagań
 • wybieranie i monitorowanie wskaźników wydajności dla czynności związanych z zarządzaniem wymaganiami

 

Adresaci Szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych i osób o pokrewnych specjalnościach, między innymi kierowników projektu, kierowników ds. jakości, klientów projektów, pracowników pomocy technicznej, inżynierów systemów oraz osób odgrywających ważną rolę w pracach nad projektami

 

Wymagania

Kompleksowy kurs wprowadzający w dziedzinie analizy biznesowej, np. Zasady analizy biznesowej HE551S

Informacje Dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

 1. Przegląd:
  1. wyjaśnienie powodów, dla których dobre wymagania mają znaczenie krytyczne dla sukcesu projektu
  2. rozróżnienie pomiędzy wymaganiami behawioralnymi i niebehawioralnymi
  3. określanie cech charakterystycznych dobrych wymagań
 2. Organizacja i uruchomienie:
  1. określanie kluczowych wymagań interesariuszy oraz przeprowadzanie analizy stron zainteresowanych
  2. określanie zasobów sprzętowych i programowych dotyczących wymagań
  3. omówienie nakładów i wyników repozytorium wymagań oraz definiowanie schematu klasyfikacji wymagań
 3. Analiza i udoskonalanie:
  1. omówienie roli analityka wymagań
  2. wyjaśnienie podziału i rozkładania wymagań na elementy składowe
  3. określanie przydatności tworzenia prototypów i modeli
 4. Przydzielanie i śledzenie:
  1. wyjaśnienie znaczenia przydzielania wymagań i ich śledzenia
  2. przydzielanie wymagań
  3. śledzenie wymagań w czasie trwania prac nad projektem
 5. Zarządzanie zmianami:
  1. korzystanie z narzędzi do kontroli zmian
  2. włączanie zmian do wymagań dotyczących projektu
  3. zapewnianie możliwości śledzenia łączy w całej dokumentacji projektu
 6. Wymagania w procesie rozwoju infrastruktury informatycznej i systemów informacyjnych:
  1. używanie modelu najlepszych procedur w zakresie wymagań według standardu SW-CMM organizacji Software Engineering Institute
  2. określanie różnic w procesie gromadzenia wymagań w oparciu o użyty model cyklu produkcji oprogramowania
  3. wyjaśnienie znaczenia powtarzania procesu gromadzenia wymagań
 7. Identyfikacja i dokumentacja:
  1. zbieranie i precyzowanie wymagań za pomocą ankiet, rozmów, sesji JRP/JAD, warsztatów, symulacji, badań użyteczności oraz prototypówprzygotowywanie dokumentów zawierających wymagania
  2. omówienie atrybutów specyfikacji wymagań systemowych oraz matryc śledzenia wymagań
 8. Kontrola i zatwierdzanie:
  1. omówienie procesu kontroli i zatwierdzenia
  2. określanie procesu inspekcji
  3. omówienie ról i zakresu odpowiedzialności zespołu kontrolującego
 9. Weryfikacja i sprawdzanie poprawności:
  1. omówienie technik weryfikacji i sprawdzania poprawności
  2. zapewnienie możliwości sprawdzenia poprawności wymagań przez klientów
  3. wykazanie, ze wymagania zostały spełnione


Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email