Obecnie przedsiębiorstwa kładą mniejszy nacisk na kontrolę i zarządzanie, a koncentrują się na współpracy, porozumieniu, komunikowaniu wyników i kierowaniu. Kursanci nauczą się doskonalenia zdolności kierowniczych wymaganych do efektywnego słuchania, zyskiwania zaufania oraz skutecznego pełnienia funkcji kontaktowej pomiędzy społecznością biznesową a zespołem programistycznym. Kursanci poznają metody zarządzania i style komunikacji, które pomogą w rozwinięciu kariery w zawodzie analityka biznesu, poznają techniki rozwiązywania konfliktów, a także zyskają praktyczne doświadczenie w analizowaniu etapów rozwoju zespołu projektowego oraz maksymalizacji zaangażowania użytkownika i wykorzystania jego zasobów.

Cel Szkolenia

 • Uczestnicy kursu zdobędą następujące umiejętności:
 • Stosowanie sprawdzonych technik prowadzenia spotkań podczas zebrań poświęconych gromadzeniu wymagań
 • Wskazanie etapów i zagrożeń w procesie rozwoju zespołu w całym cyklu życia projektu
 • Efektywne zarządzanie konfliktami, które stanowią nieodłączny element wszystkich projektów
 • Wskazanie ograniczeń utrudniających zaangażowanie klienta w prace nad projektem oraz sposobów ich pokonania
 • Poznanie metod komunikacji przydatnych podczas omawiania niejasnych potrzeb użytkownika
 • Przeprowadzanie wspólnej analizy, która obejmuje prawa własności klienta
 • Przeprowadzanie analizy interesariuszy, która umożliwia określenie praw własności oraz ryzyka
 • Uzyskanie wymagań od użytkowników, którzy sprzeciwiają się wprowadzaniu zmian
 • Ocena i wybór odpowiedniej metody prezentacji wyników ilościowych i jakościowych w formie przystępnej dla różnych stron zainteresowanych

Adresaci Szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych i innych specjalistów, między innymi kierowników projektu, kierowników działu kontroli jakości, klientów projektów, pracowników pomocy technicznej, inżynierów systemów, a także wszystkich osób odgrywających ważną rolę w pracach nad projektami

Po ukończeniu kursu uczestnicy zyskują 28 godzin kontraktowych (punktów PDU), które mogą być konieczne do spełnienia wymagań związanych z procesem przyznawania podstawowych oraz zaawansowanych certyfikatów PMI®.

Wymagania

Kompleksowy kurs wprowadzający w dziedzinie analizy biznesowej, np. Principles of Business Analysis HE551S

Informacje Dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

 1. Przywództwo — wyzwania i formy : 
  1. Określanie efektywnych procedur kierowania zespołem i definiowanie optymalnej formy przywództwa dla analityka biznesowego w różnych fazach procesu tworzenia wymagań systemowych,
  2. Wyjaśnienie roli analityka biznesowego i omówienie odpowiedzialności zawodowej w kontekście przywództwa,
  3. Powiązanie roli użytkownika z celami zespołu projektowego
 2. Zarządzanie konfliktem i porozumieniem:
  1. Definiowanie konfliktu i wskazanie wyników zarządzania nim,
  2. Wybór metody rozwiązania konfliktu,
  3. Wyjaśnienie zaangażowania użytkownika oraz sposobów zarządzania porozumieniem
 3. Analiza interesariuszy: 
  1. Określenie kluczowych elementów skutecznej analizy interesariuszy,
  2. Prowadzenie efektywnych rozmów z użytkownikami, którzy sprzeciwiają się wprowadzaniu zmian,
  3. Opracowanie strategii odtwarzania zagrożonych projektów
 4. Prezentacje — wyzwania i techniki: 
  1. Określenie kluczowych technik prezentowania złożonych funkcji oraz przepływów procesów,
  2. Opis różnych metod ustalania priorytetów potrzeb,
  3. Opracowanie strategii ciągłej weryfikacji wymagań w całym okresie prac nad projektem
 5. Efektywne zespoły:
  1. Określenie typów problemów związanych z analizą biznesową i wymagań zespołów,
  2. Tworzenie opartych na odpowiedzialności relacji ze społecznością użytkowników, wydajnych relacji z programistami, a także opartych na szacunku relacji z kierownikiem projektu,
  3. Omówienie wyzwań dotyczących relacji pomiędzy kierownikiem projektu i analitykiem biznesowym oraz pokonywania barier wpływających na obniżenie wydajności zespołu projektowego
 6. Umiejętność prowadzenia spotkań: 
  1. Określenie kluczowych elementów efektywnego prowadzenia spotkań,
  2. Identyfikowanie czterech typów technik gromadzenia wymagań,
  3. Przeprowadzenie warsztatów w zakresie gromadzenia wymagań
 7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych:
  1. Definiowanie zasad komunikacji z odbiorcami nietechnicznymi,
  2. Używanie różnych umiejętności prowadzenia rozmowy w celu gromadzenia wymagań,
  3. Określanie problemów dotyczących zarządzania zespołami rozproszonymi

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email