Front-end - Usługi

Set-up projektu

Ekosystem narzędzi i frameworków front-end jest bardzo rozbudowany i wciąż dynamicznie rośnie. Wybór rozwiązania odpowiedniego dla projektu nie jest tematem banalnym a różnica między narzędziem wdrożonym prawidłowo i takim, które nie zostało zestawione optymalnie może mieć kolosalne znaczenie w dalszych fazach projektu, jego rozwoju i utrzymaniu. W ramach usługi set-up projektu, konsultujemy z klientem jego potrzeby i możliwości oraz, pracując ściśle z jego programistami, opracowujemy optymalną konfigurację frameworków (np. Angular, React, Meteor) i narzędzi, takich jak wybór ES2015 czy TypeScript i konfiguracja środowiska developerskiego i buildu w gulp, webpack lub jspm.

Kto potrzebuje?

Zespoły rozpoczynające nowy projekt i zastanawiających się nad wyborem i konfiguracją odpowiednich dla nich potrzeb technologii i narzędzi.

Korzyści:

 • Oszczędność zasobów przy decyzjach dotyczących wybieranych rozwiązań.
 • Większa pewność odnośnie optymalności zestawionych technologii.
 • Wiedza dotycząca dobrych praktyk na rynku (benchmarking).

Zakres usługi:

Usługa obejmuje konsultację oraz wybór i konfigurację technologii.

Przebieg realizacji usługi:

Etap I - wybór stosu technologicznego

 • analiza obecnego stosu technologicznego
 • analiza wymagań projektu
 • analiza możliwości klienta

Cel: dobór optymalnego ekosystemu narzędzi i frameworków

Etap II - realizacja usługi

 • przygotowanie propozycji optymalnego ekosystemu technologicznego
 • wybór ostatecznego stosu technologicznego
 • konfiguracja środowiska deweloperskiego
 • sprawdzenie funkcjonalności
 •  

Etap III - back-up oraz konsultacja pousługowa

 
Migracja projektu

Migracja technologiczna, zwłaszcza pierwsza, zawsze jest dużą niewiadomą. Może pochłonąć spore zasoby czasowe, a jej wynikiem może być nadal nieoptymalne zestawienie wybranych nowych technologii, skutkujące ciągnącym się długiem technologicznym. Zlecenie wykonania asysty migracji jest rozwiązaniem dla firm, które potrzebują zaktualizować używane technologie przechodząc na przykład na ES2015, TypeScript, React, AngularJS lub Angular 2, ale nie mają w tej kwestii doświadczenia lub wolnych zasobów kadrowych.

Kto potrzebuje?

Zespoły, które chcą zaktualizować używane technologie (stos technologiczny)

Korzyści:

 • wyeliminowanie ryzyk związanych z:
  • niekompatybilnością z nowszymi rozwiązaniami
  • zakończeniem wsparcia dla używanych technologii i dostępności do aktualizacji
 • podniesienie jakości produktu poprzez polepszenie jego parametrów technologicznych

Przebieg realizacji usługi:

Etap I - analiza wymagań technologicznych pod kątem potrzeb Klienta.

 • analiza obecnego stosu technologicznego
 • analiza wymagań projektu
 • analiza możliwości klienta

Etap II - przedstawienie scenariusza działania

 • zakres działania
 • czas realizacji
 • narzędzia i metody realizacji migracji
 • harmonogram działań i milestones
 • szanse i ryzyka
 •  

Etap III - realizacja usługi

 • praca z zespołem klienta podczas refactoringu aplikacji oraz narzędzi potrzebnych do wprowadzenia nowych technologii do bieżącego projektu

Etap IV - back-up oraz konsultacja pousługowa

 
Sesje pair programming

Praca 1 na 1 jest najbardziej skuteczną metodą zdobywania nowych umiejętności i poznawania toku myślenia doświadczonych programistów. Rola eksperta jest poprzez zadawania pytań uświadomienie, na czym polega dany problem, jaki jest jego szerszy kontekst oraz przekazanie dobrych praktyk i przydatnych technik.

Kto potrzebuje?

 • początkujący programiści - nabycie dobrych nawyków programistycznych
 • zaawansowani programiści - rozwój zawodowy

Korzyści:

 • zindywidualizowany tryb nauki
 • poznanie dobrych praktyk oraz toku myślenia doświadczonych programistów
 • praca nad realnym projektem

Przebieg realizacji usługi:

Etap I - analiza potrzeb Klienta.

 • ocena kompetencji uczestnika projektu
 • zdefiniowanie potrzeb organizacji i celu projektu

Etap II - uzgodnienie zakresu usługi

 • zakres działania
 • czas realizacji
 • harmonogram działań i milestones
 • szanse i ryzyka
 •  

Etap III - realizacja usługi

 • możliwy przedmiot: wspólne rozwiązanie wybranego zestawu problemów, realizacja kolejnego zadania z obecnego projektu

Etap IV - raport końcowy

 • feedback dla uczestnika oraz klienta

 
Tomek Sułkowski Nasz ekspert

Specjalizuje się w tematyce front-endowej (CSS3, JavaScript, AngularJS, React) oraz w zagadnieniach związanych z tworzeniem użytecznych interfejsów użytkownika (frameworki UI i projektowanie UX). Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy z technologiami webowymi, a od 4 lat skupia się przede wszystkim na frontendowej warstwie aplikacji i stron internetowych. Od początku śledzi rewolucję, jaką w tym środowisku rozpoczęło pojawienie się platformy Node.js i na co dzień wykorzystuje w swojej pracy narzędzia usprawniające pracę z przeglądarką, które zaczęły się od tego czasu dynamicznie pojawiać. Jego pasją jest poszerzanie i dzielenie się wiedzą dotyczącą dynamicznie rozwijających się technik wykorzystywanych przy budowaniu aplikacji przeglądarkowych. Wieloletni trener, autor szkoleń i członek Rady Programowej Sages mający na swoim koncie ponad 1000 godzin przeprowadzonych zajęć i średni wskaźnik ocen uczestników na poziomie 96%.