Technologie mobilne - usługi

Tworzenie aplikacji mobilnych

Ogromna popularność urządzeń przenośnych oraz oferowane przez nie możliwości doprowadziły do tego, że klient w postaci aplikacji przeznaczonej na telefon, tablet czy zegarek stał się swojego rodzaju standardem. Tworzenie tego typu rozwiązań nie jest jednak proste ze względu na różnice występujące między poszczególnymi platformami, złożoność samego SDK, rozbudowany ekosystem narzędzi i frameworków, a także wysoki próg wejścia dla programistów. W ramach usługi oferujemy zespół praktyków/specjalistów zdolnych do stworzenia aplikacji przeznaczonych na szeroko rozumiane rozwiązania mobilne.

Kto potrzebuje?

Zespoły rozpoczynające nowy projekt i zastanawiających się nad wyborem i konfiguracją odpowiednich dla nich potrzeb technologii i narzędzi.

Korzyści:

 • Projekt realizowany przez doświadczonych ekspertów
 • Wysoka jakość rozwiązania m.in. pod kątem bezpieczeństwa, architektury i skalowalności
 • Oszczędzanie zasobów własnych

Zakres usługi:

Usługa obejmuje tworzenie aplikacji przeznaczonych na rozwiązania mobilne

Przebieg realizacji usługi:

Etap I - określenie zakresu projektu

 • analiza wymagań i czasu trwania projektu
 • dobór odpowiedniego stosu technologicznego

Cel: dobór optymalnego ekosystemu narzędzi i frameworków

Etap II - realizacja usługi

 • implementacja rozwiązania (praca w sposób iteracyjno-przyrostowy)

Etap III - wsparcie / udział w dalszym rozwoju projektu

 
Audyt kodu źródłowego i architektury rozwiązania

Stabilność działania, bezpieczeństwo, wydajność, a także możliwość skalowania to jedne z najbardziej istotnych elementów, które należy brać pod uwagę podczas tworzenia współczesnych aplikacji. Mają one ogromny wpływ na koszty utrzymania i rozwoju rozwiązania, ale także na jego odbiór przez klientów. Usługa dotyczy wykonania audytu kodu źródłowego oraz użytej architektury.

Kto potrzebuje?

Firmy wytwarzające oraz utrzymujące rozwiązania wymagające przeprowadzenia zewnętrznego audytu

Korzyści:

Inspekcja kodu źródłowego oraz analiza architektury systemu pod kątem bezpieczeństwa i stabilności pozwoli na:

 • wykrycie ukrytych błędów w aplikacji
 • ocenę, czy aplikacja tworzona jest z dbałością o aktualne wytyczne związane z bezpieczeństwem
 • ocenę, czy aplikacja jest napisana zgodnie z dobrymi praktykami programowania
 • sprawdzenie, jak aplikacja zachowuje się pod dużym obciążeniem lub w innych nietypowych sytuacjach

Zakres usługi:

Usługa obejmuje audyt kodu źródłowego aplikacji, na który składa się:

 • analiza kodu za pomocą wybranych narzędzi w celu wykrycia typowych błędów programistycznych
 • ocena jakości architektury
 • testowanie wybranych aspektów aplikacji

Przebieg realizacji usługi:

Etap I - analiza potrzeb

 • diagnoza aktualnego stanu rozwiązania

Etap II - przedstawienie scenariusza działania

 • zakres działania
 • czas realizacji
 • narzędzia i metody realizacji migracji
 • harmonogram działań i milestones
 • szanse i ryzyka
 • kryteria sukcesu
 •  

Etap III - realizacja usługi

Etap IV - raport podsumowujący i spotkanie zamykające proces

 
Sesje pair programming

Praca 1 na 1 jest najbardziej skuteczną metodą zdobywania nowych umiejętności i poznawania toku myślenia doświadczonych programistów. Rola eksperta jest poprzez zadawania pytań uświadomienie, na czym polega dany problem, jaki jest jego szerszy kontekst oraz przekazanie dobrych praktyk i przydatnych technik.

Kto potrzebuje?

 • początkujący programiści - nabycie dobrych nawyków programistycznych
 • zaawansowani programiści - rozwój zawodowy

Korzyści:

 • zindywidualizowany tryb nauki
 • poznanie dobrych praktyk oraz toku myślenia doświadczonych programistów
 • praca nad realnym projektem

Przebieg realizacji usługi:

Etap I - analiza potrzeb Klienta.

 • ocena kompetencji uczestnika projektu
 • zdefiniowanie potrzeb organizacji i celu projektu

Etap II - uzgodnienie zakresu usługi

 • zakres działania
 • czas realizacji
 • harmonogram działań i milestones
 • szanse i ryzyka
 •  

Etap III - realizacja usługi

 • możliwy przedmiot: wspólne rozwiązanie wybranego zestawu problemów, realizacja kolejnego zadania z obecnego projektu

Etap IV - raport końcowy

 • feedback dla uczestnika oraz klienta

 
Łukasz Andrzejewski Nasz ekspert

absolwent wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej na specjalności Symulacje Komputerowe. Pracuje aktywnie jako konsultant i programista z zakresu technologi Java, rozwiązań webowych oraz mobilnych. Posiada certyfikacje z zakresu technologii Java/Java EE. Trener z ponad dziewięcioletnim doświadczeniem na sali szkoleniowej. Uczestnik szkoleń i warsztatów przygotowujących do prowadzenia zajęć dydaktycznych.